Forsikringer ved diabetes kan være vanskelig

Diagnosen diabetes kan medføre store problemer med å tegne livs- og uføreforsikring. En løsning kan være å tegne kollektiv forsikring gjennom fagforeninger eller andre sammenslutninger.

Send sidens lenke til en venn

Diabetesforbundet mener dette er diskriminerende, og vi har i lang tid arbeidet for en mer individuell vurdering framfor å avvise på bakgrunn av diagnose. Foreløpig har vi ikke lykkes med å få gehør hos forsikringsbransjen, men arbeidet fortsetter.

Her finner du Retningslinjer for helsevurdering, også diabetes, utarbeidet av Nemnda for helsevurdering (NHV), og bruken av denne (kun veiledende for forsikringsselskapene).

I 2008 ble det undertegnet en intensjonsavtale mellom Forbrukerrådet, Finansnæringens Hovedorganisasjon og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO, som Diabetesforbundet er medlem av). Denne gir forsikringsskadenemnda mulighet til å overprøve sakligheten av avslag på søknad om forsikring der avslaget er begrunnet i vurderingen av framtidig helserisiko. Håpet er at man i framtiden vil få en endret behandling av personer med diabetes.

Du kan også ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet. Mer info finner du på www.Ldo.no

Klikk her for å lese om Diabetesforbundet medlemsforsikring