Om nettbutikken

Her finner du opplysninger om hvordan du på en sikker og rask måte kan handle i vår nettbutikk.

Send sidens lenke til en venn

 << Tilbake til nettbutikken

 • Betaling
 • Leveranse
 • Retur og angrerett
 • Sikkerhet
 • Firmakjøp

Betaling

Våre betalingsløsninger er:

1. Visa og Mastercard kredittkort, Vipps

2. Tilsendt faktura (kun for bedriftskunder)

Husk å tast inn hele nummeret på kredittkortet ( 16 tall ), utløpsdato og CVC-kode. CVC-kode er et tresifferet tall du finner trykt på baksiden av kortet. Det er viktig at alle tall / verdier er korrekte.

Trykk på knappen "Send bestilling" og kortet sjekkes umiddelbart eller du blir videresendt til en egen kontrollside fra din kortutsteder / bank. Ved aksept, vil det på skjermen, først komme en bekreftelse på at handelen er gjennomført, deretter mottar du din ordrebekreftelse på mail.

Leveranse

Vi har 3-5 virkedagers behandlingstid før varen sendes. Alle varer sendes med posten på rimeligste måte, dersom ikke annet er avtalt. Pakken leveres i postkassen din eller på ditt nærmeste postkontor, avhengig av størrelsen. Porto for forsendelsen betales av kunden og faktureres sammen med varen.

Retur og angrerett

Angrerettloven gir forbruker en ubetinget rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å melde fra til selger innen 14 dager etter at forbrukeren mottok hele varen og opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte, herunder angrerettskjema. Angreretten utløper senest tre måneder etter at varen er mottatt eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Fristen anses overholdt dersom melding er avsendt innen fristens utløp og på en måte som er forsvarlig etter forholdene. I meldingen skal forbrukeren opplyse hvilken måte varen vil bli returnert på.

Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen skal det skje en tilbakeføring. Forbruker skal tilbakeføre varen innen rimelig tid. Dette gjelder selv om forbrukeren ikke har fått det han eller hun har krav på å få tilbakelevert fra selgeren. Selger plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt innen 14 dager fra den dag selger mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til rådighet. Dersom du har postgirokonto eller bankkonto bes kontonummer opplyst.

Eventuelle kostnader ved retur av varen bæres av forbrukeren, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Varer som er sendt gjennom posten eller selvstendig fraktfører skal sendes tilbake på samme måte eller leveres selger i originalemballasjen med betalt returfrakt. Forbruker plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres selger, men kan isteden betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til selgeren. Det er imidlertid en forutsetning at kjøper gir melding til selger, innen 14 dager, om at angreretten benyttes.

Last ned angrerettsskjema her (Word-dokument >>

Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) >>

Lov om forbrukerkjøp >> 

Unntak og begrensninger i angreretten

Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kjøpes side.

Næringskjøp 

Salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven, og her gjelder ikke lovbestemt angrefrist.

Garanti

Diabetesforbundet gir produsentens garantier. Garantitid er forskjellig fra produsent til produsent. Under garantitiden, som regnes fra opprinnelig innkjøpsdato, gjelder garantien om noen vare tross normal anvendelse/montering skulle gå i stykker. Ved material- eller produksjonsfeil, reparerer eller bytter vi varen.

Garantien gjelder ikke

 • Feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.
 • Kostnader for montering/demontering av feilaktig vare.
 • Kostnader for reparasjon ved et annet verksted en det som er avtalt med Diabetesforbundet
 • Reisekostnader.
 • Eventuell følgeskader forårsaket av den feilaktige varen.
 • Rene slitedeler og forbruksvarer. Utover dette følger vi kjøpslovens regler.

Forbehold om feil i sidene

Diabetesforbundet tar forbehold om feil produktbeskrivelse, priser eller annen informasjon som fremkommer på våre internettsider.

Endring av tekst og priser

Diabetesforbundet kan fritt endre tekst/priser i nettbutikken. Endringer kan skyldes valutaendringer, konkurransesituasjon, endringer av offentlige avgifter med videre.

Sikkerhet

Kassen (siden for utsjekking) sikrer din private informasjon gjennom SSL kryptering. Infomasjon utvekslet med adresse som begynner med https er kryptert med SSL før overføring og en gul nøkkel vises nederst i din nettleser / skjerm. Det er ingen risiko for at din private informasjon kan leses av andre.
Når du handler hos i nettbutikken blir betalingen behandlet av NETS Netaxept, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard / Eurocard. Med NETS Netaxept har man de samme garantier og den samme trygghet som i den fysiske verden. Det er ingen oppbevaring av kortnummer i nettbutikken. Alt foregår online, med direkte autorisasjon av kjøper og selger. Betalingssidene er sikret med SSL og alle kortdetaljer er kryptert.

Når du handler i nettbutikken, skal du være trygg på at sikkerhet rundt betaling og personvern blir ivaretatt best mulig. Diabetesforbundet benytter seg av noen av de beste sikkerhetssystemene som finnes på markedet.

Sikker online betaling med Secure Socket Layer (SSL): 
Ved varekjøp i nettbutikken der du betaler med kreditt/debetkort, beskyttes kortnummeret og utløpsdato under sending ved at data sendes, som nevnt over, kryptert (i kode) via en forbindelse som kalles SSL (Secure Socket Layer). SSL er utviklet av Netscape Communications og definerer dagens standard for sikker kryptering (koding) av signaler på nettet. SSL er i tillegg den sikkerhetsløsningen som er mest brukt for sending av sensitiv informasjon på nettet i dag, noe som innebærer at alle de store største aktørene (varehusene på Internett) benytter seg av teknologien. Å handle med kredittkort på nettet via SSL er langt sikrere enn å bruke Visakortet på restaurant etc.

Visa/Mastercard/Kredittkort 

Når du betaler med kreditt- eller betalingskort, autoriserer NETS Netaxept og BBS (Bankenes Betalingssentral) ordrebeløpet mot kortet gjennom kundens respektive kortutstedere. Dette innebærer at disponibelt beløp på kortet reduseres med en gang og "låses" for bruk.

Når varen sendes ut fra Diabetesforbundet, tilfaller beløpet oss. Skulle det oppstå problemer med leveringen, betyr dette at Diabetesforbundet ikke mottar betalingen før varen går ut fra lager.

Skulle kunden ønske å kansellere ordren, vil beløpet igjen frigjøres og være tilgjengelig for kunden. Hvis du etterpå kansellerer hele ordren, fjerner Diabetesforbundet autorisasjonen. Det gjøres oppmerksom på at det kan ta inntil 48 timer før dette blir synlig på kortet.

Tilbakebetaling etter benyttelse av retten til angrefrist eller ved reklamasjon 

Ingen utbetaling over bank. Beløpet tilbakeføres / krediteres det VISA / MasterCard kort som ble benyttet ved bestilling. Dette er en sikkerhet for deg som kortinnehaver og en sikkerhet for oss.

Personvern 

Diabetesforbundet behandler personopplysninger du gir oss på en måte som sikrer ditt personvern. Innsamling av opplysninger som kan knyttes til deg som individ vil ikke skje uten at du tydelig gjøres oppmerksom på hvem som registrerer opplysningene og på hva opplysningene skal benyttes til. Les vår personvernerklæring her.

Diabetesforbundet behandler alle persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register. Diabetesforbundet har etablert teknologiske sperrer som hindrer at uvedkommende kommer i kontakt med informasjonen.

Firmakjøp

Normalt skal handelen i nettbutikken betales med kredittkort. For firmaer som ikke har mulighet til å betale med kredittkort, er det mulig å få tilsendt faktura. Dersom du ønsker å betale med tilsendt faktura, velger du dette under valget "firmakjøp - faktura". Dersom du velger å få tilsendt faktura, tilkommer det kr 50,- i ekspedisjonsgebyr. Betalingsbetingelse er 15 dager.

Kontaktinformasjon

Diabetesforbundet, organisasjonsnummer 970 169 113.
Østensjøveien 18
Postboks 6442 Etterstad
0601 Oslo

Telefon: 23 05 18 00
E-post: nettbutikk@diabetes.no

 << Tilbake til nettbutikken