Diabetesforbundets forskningsfond:

Diabetesforbundet stimulerer til videre forskning

Diabetesforbundet er glad for at det forskes på diabetes – til det beste for deg og meg. Ved bruk av vitenskapelige metoder og hardt arbeid gir forskningen resultater som gjør at alle med diabetes kan leve godt og lenge. Derfor har vi en lang tradisjon med å bistå med økonomisk støtte fra vårt eget forskingsfond.

Send sidens lenke til en venn

Ved bruk av vitenskapelige metoder og hardt arbeid gir forskningen resultater som gjør at alle med diabetes kan leve godt og lenge. En del av Diabetesforbundets virke er å bidra med næring til håpet forskningen gir, og føre et tett samarbeid med forskningsmiljøene.

Allerede ved etableringen av Landsforeningen for sukkersyke i 1948 ble det kunngjort et ønske å støtte forskning på diabetes, og i 1958 vedtok landsstyret å opprette et eget forskningsfond. Første tildeling fant sted i 1960.

Årlig utdeling

Diabetesforbundets forskningsfond består i dag av ca. 15 millioner kroner. Det deles ut 3-4 millioner årlig, hvorav inntil 2 millioner har gått til eksterne forskningsprosjekter gjennom søknad til fondet.

Diabetesforbundet har også et eget medisinsk fagråd, hvor blant annet ny forskning blir grundig drøftet. Fagrådet består av personer med høy diabetesfaglig kompetanse, fra både klinisk medisin og forskning.

Behov for mer norsk forskning

Norske diabetesforskere er i verdensklasse. Likevel henger vi etter de andre nordiske landene. Dette vises i omfanget av norsk publisert forskning sammenlignet med de andre nordiske landene, og det vises i antall internasjonale forskningspriser fordelt mellom landene.

Diabetesforbundets forskningspris

For å bidra enda mer, etablere Diabetesforbundet en egen forskningspris i 2017. Prisen skal hvert år fremover hedre norske forskeres innsats for diabetes.

Nytt i 2018 var tildelingen av Diabetesforbundets forskningspris for yngre forskere. Tildelingen fant  sted i Oslo på Verdens diabetesdag, 14. november. Les mer om arrangementet her.

Målet med prisen er å hedre fremragende forskningsarbeid, samtidig som vi håper at forskningsprisen vil stimulere, motivere og inspirere til mer diabetesforskning i årene framover.

Gi til Diabetesforbundet forskningsfond og bidra til å løse diabetesgåtene!

Kontonummer for betaling: 7114.09.50631
Vipps forskningsfondet: 131293