Diabetesforbundets medlemsforsikring

Diabetesforbundet ønsker at du skal føle deg trygg. Men vi vet at når du har diabetes, kan det være vanskelig å få tegnet gode nok forsikringer. Derfor er vi glade for at vi kan tilby medlemmene våre en ekstra gunstig forsikringspakke – som ikke krever helseattest.

Send sidens lenke til en venn

Pakken inneholder ulykkesforsikring med behandlingsforsikring ved ulykkestilfeller, og en egen BliBoende-forsikring som sørger for erstatning for boutgifter hvis du blir sykmeldt på grunn av ulykke, blir ufrivillig arbeidsledig, eller om du dør.

  • Bestill forsikring i skjemaet nederst i denne artikkelen

Ulykkesforsikringen er utviklet av Diabetesforbundet i samarbeid med Protector Forsikring og Försäkringsutveckling Sverige AB. BliBoende-forsikringen er utviklet i samarbeid med Försäkringsutveckling Sverige AB og AmTrust. For medlemmer i den rette aldergruppen for å tegne respektive forsikring og for alle kommende nye medlemmer, er de to første månedene kostnadsfrie.

Vil du vite mer, kan du ringe kundetelefonen 90 49 90 10  (mandag–fredag 08.30-16.30) eller kontakte oss på mail: diabetesnorge@fuab.com

Ulykkesforsikring 16–65 år

Ulykkesforsikring Spesial kan du tegne hvis du er mellom 16 og 65 år og ellers tilfredsstiller forsikringsvilkårene. Den koster 113 kr/mnd. (1.356 kr/år) og er helt uten egenandel. Skulle ulykken være ute, gir den utbetalinger på opptil 400.000 kroner dersom du blir ufør og ikke kan jobbe, opptil 800.000 kroner ved medisinsk invaliditet og 100.000 kroner ved dødsfall.

Ulykke 65 +

Ulykkesforsikring Spesial 65+ er for personer mellom 65 og 75 år som ellers tilfredsstiller forsikringsvilkårene. Forsikringen koster 113 kr/mnd. (1.356 kr/år) og er helt uten egenandel. Skulle ulykken være ute, gir den utbetalinger på 25.000 kroner ved dødsfall og opptil 400.000 kroner ved medisinsk invaliditet. Den gir ingen utbetalinger hvis du blir ufør.

BliBoende

Denne forsikringen kan du tegne hvis du er mellom 18 og 70 år og er 100% arbeidsfør. Den gir erstatning for løpende boutgifter ved uforutsette hendelser: sykdom etter ulykke, ufrivillig arbeidsledighet eller dødsfall.
BliBoende-forsikringen dekker utgifter opptil en grense, med to alternativer: Med 199 kr/mnd. (2.388 kr/år) dekkes boutgifter opptil 5.000 kr/mnd. Betaler du 399 kr/mnd., dekkes opptil 10.000 kr/mnd. Forsikringen gjelder til du fyller 76 år.

Faktura

For å unngå fakturagebyr, kan du benytte deg av avtalegiro. I det tilsendte informasjonssbrevet står det at avtalegiro-fullmakten finnes på Diabetesforbundets hjemmeside. Dette er dessverre en feil: for å opprette avtalegiro, oppretter du den i din egen nettbank eller bank.

Vil du tegne Diabetesforbundets medlemsforsikring?

Kontakt Diabetesforbundets medlemsforsikring via kundetelefonen 904 99 010 (mandag–fredag 08.30-16.30) eller mail: diabetesnorge@fuab.com

.

Bestill medlemsforsikring

Velg forsikring:
Medforsikre annen person:

Fyll ut: