Diabetesforbundets medlemsforsikring

Har du diabetes, kan det være vanskelig å få tegnet gode nok forsikringer. Derfor er vi glade for at vi kan tilby medlemmene våre en ekstra gunstig forsikringspakke – som ikke krever helseattest.

Send sidens lenke til en venn

Pakken inneholder helårs reiseforsikring, ulykkesforsikring med behandlingsforsikring ved ulykkestilfeller, og en egen BliBoende-forsikring som sørger for erstatning for boutgifter hvis du blir sykmeldt på grunn av ulykke, blir ufrivillig arbeidsledig, eller om du dør.

NYHET - Helårs reiseforsikring

Helårs reiseforsikring i Diabetesforbundets medlemsforsikring er spesiallaget for våre medlemmer som ønsker å være bedre forsikret enn vanlig forsikring under reisen.

Premien for helårs reiseforsikring er kr 1.695 pr. person pr. år og kr 1.995 pr. familie pr. år. Bestill før 1. oktober og få 20 prosent rabatt.

Helårs reiseforsikring er utviklet i samarbeid med Gouda og Försäkringsutveckling Sverige AB.

Spørsmål? Ring kundetelefonen 90 49 90 10 (mandag–fredag 08.30-16.30) eller send epost til diabetesnorge@fuab.com

Ulykkesforsikring og BliBoende

  • Ulykkesforsikring og BliBoende-forsikring bestiller du gjennom skjemaet nederst i denne artikkelen 

Ulykkesforsikringen er utviklet av Diabetesforbundet i samarbeid med Protector Forsikring og Försäkringsutveckling Sverige AB. BliBoende-forsikringen er utviklet i samarbeid med Försäkringsutveckling Sverige AB og AmTrust.

For medlemmer i den rette aldergruppen for å tegne respektive forsikring og for alle kommende nye medlemmer, er de to første månedene kostnadsfrie.


Ulykkesforsikring 16–65 år

Ulykkesforsikring Spesial kan du tegne hvis du er mellom 16 og 65 år og ellers tilfredsstiller forsikringsvilkårene. Den koster kr 113/mnd. (kr 1.356/år) og er helt uten egenandel. Skulle ulykken være ute, gir den utbetalinger på opptil 400.000 kroner dersom du blir ufør og ikke kan jobbe, opptil 800.000 kroner ved medisinsk invaliditet og 100.000 kroner ved dødsfall.

Ulykke 65+

Ulykkesforsikring Spesial 65+ er for personer mellom 65 og 75 år som ellers tilfredsstiller forsikringsvilkårene. Forsikringen koster kr 113/mnd. (kr 1.356/år) og er helt uten egenandel. Skulle ulykken være ute, gir den utbetalinger på 25.000 kroner ved dødsfall og opptil 400.000 kroner ved medisinsk invaliditet. Den gir ingen utbetalinger hvis du blir ufør.


BliBoende

Denne forsikringen kan du tegne hvis du er mellom 18 og 70 år og er 100 prosent arbeidsfør. Den gir erstatning for løpende boutgifter ved uforutsette hendelser: sykdom etter ulykke, ufrivillig arbeidsledighet eller dødsfall.

BliBoende-forsikringen dekker utgifter opptil en grense, med to alternativer: Med kr 199/mnd. (kr 2.388/år) dekkes boutgifter opptil 5.000 kr/mnd. Betaler du kr 399/mnd., dekkes opptil 10.000 kr/mnd. Forsikringen gjelder til du fyller 76 år.


Bestilling og betaling

For å unngå fakturagebyr, kan du benytte deg av avtalegiro. I det tilsendte informasjonssbrevet står det at avtalegiro-fullmakten finnes på Diabetesforbundets hjemmeside. Dette er dessverre en feil: for å opprette avtalegiro, oppretter du den i din egen nettbank eller bank.

Spørsmål? Ring kundetelefonen 90 49 90 10 (mandag–fredag 08.30-16.30) eller send epost til diabetesnorge@fuab.com

.

Bestill medlemsforsikring

Velg forsikring:
Medforsikre annen person:

Fyll ut: