Diabetesforbundets medlemsforsikring

Har du diabetes, kan det være vanskelig å få tegnet gode nok forsikringer. Derfor er vi glade for at vi kan tilby medlemmene våre en ekstra gunstig forsikringspakke – som ikke krever helseattest.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Pakken inneholder livsforsikring, helårs reiseforsikring og  ulykkesforsikring med behandlingsforsikring ved ulykkestilfeller.

Livsforsikring for deg med diabetes

Vi mener at trygghet i livets aller vanskeligste tid burde være en selvfølge for alle. Hvis en av familiens forsørgere går bort, kan boliglån og hverdagsøkonomi bli vanskelig å håndtere. Mange av våre medlemmer har problemer med å tegne forsikringer – livsforsikring er spesielt vanskelig. 

Etter etterspørsel fra medlemmer er vi glade for å nå kunne tilby livsforsikring. Denne unike livsforsikringen er kun for medlemmer i Diabetesforbundet, uansett om du har diabetes eller ikke. For å tegne forsikringen må du være mellom 16 og 60 år, og fullt arbeidsfør. 

Utbetalingsnivået for livsforsikringen er 4,5 folketrygdens grunnbeløp (for 2018 er dette beløpet kr 96 883 for 1G, totalt kr 435.937). Ved signering av livsforsikring fra 1. januar 2019 gjelder kvalifiseringsperiode på ett år. I løpet av kvalifiseringsperioden er forsikringsbeløpet 0,5 ganger folketrygdens grunnbeløp. 

Premier
16 - 35 år: 100 kroner per forsikret person per måned
36 - 49 år: 135 kroner per forsikret person per måned
50 - 64 år: 312 kroner per forsikret person per måned

Livsforsikringen er utviklet i samarbeid med forsikringsselskapet Protector.
Spørsmål? Ring kundetelefonen 90 49 90 10 (mandag–fredag 08.30-16.30) eller send epost til diabetesnorge@fuab.com

Helårs reiseforsikring 

Helårs reiseforsikring i Diabetesforbundets medlemsforsikring er spesiallaget for våre medlemmer som ønsker å være bedre forsikret enn vanlig forsikring under reisen.

Premien for helårs reiseforsikring er kr 1.695 pr. person pr. år og kr 1.995 pr. familie pr. år. 

Helårs reiseforsikring er utviklet i samarbeid med Gouda og Försäkringsutveckling Sverige AB.
Spørsmål? Ring kundetelefonen 90 49 90 10 (mandag–fredag 08.30-16.30) eller send epost til diabetesnorge@fuab.com

Ulykkesforsikring

  • Ulykkesforsikring  bestiller du gjennom skjemaet nederst i denne artikkelen. 

Ulykkesforsikring Spesial er utviklet av Diabetesforbundet i samarbeid med Protector Forsikring og Försäkringsutveckling Sverige AB. 
For medlemmer i den rette aldergruppen for å tegne respektive forsikring og for alle kommende nye medlemmer, er de to første månedene kostnadsfrie.

Ulykkesforsikring Spesial (16–65 år)
Ulykkesforsikring Spesial kan du tegne hvis du er mellom 16 og 65 år og ellers tilfredsstiller forsikringsvilkårene. Den koster kr 113/mnd. (kr 1.356/år) og er helt uten egenandel. Skulle ulykken være ute, gir den utbetalinger på opptil 400.000 kroner dersom du blir ufør og ikke kan jobbe, opptil 800.000 kroner ved medisinsk invaliditet og 100.000 kroner ved dødsfall.

Ulykkesforsikring Spesial 65+
Ulykkesforsikring Spesial 65+ er for personer mellom 65 og 75 år som ellers tilfredsstiller forsikringsvilkårene. Forsikringen koster kr 113/mnd. (kr 1.356/år) og er helt uten egenandel. Skulle ulykken være ute, gir den utbetalinger på 25.000 kroner ved dødsfall og opptil 400.000 kroner ved medisinsk invaliditet. Den gir ingen utbetalinger hvis du blir ufør.

Spørsmål? Ring kundetelefonen 90 49 90 10 (mandag–fredag 08.30-16.30) eller send epost til diabetesnorge@fuab.com

Bestill medlemsforsikring

Velg forsikring:
Arbeidsfør:

Vil du medforsikre noen?