Statsbudsjettet 2019:

Statsbudsjettkrav til tre departementer

Det er tid for innsendelse av krav til statsbudsjettet for 2019, og Diabetesforbundets budsjettkrav er sendt til tre departementer.

Av Sven Grotdal og Linn E. Frenningsmoen

Diabetesforbundet har sendt inn sine krav til statsbudsjettet for 2019 til tre departementer.

Foto: GettyImages

Send sidens lenke til en venn

Allerede i januar startet Diabetesforbundet med å påvirke neste års budsjett. Det er sendt budsjettkrav til både Finansdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, forteller politisk rådgiver Linda Markham.

– For Diabetesforbundet har det stor betydning hva som vedtas i statsbudsjettene. Mange av de gode tilbudene vi har, slik som motivasjonsgruppene og Diabeteslinjen, får midler over statsbudsjettet. I tillegg har vi en viktig oppgave å påvirke storting og regjering, slik at de sakene som har betydning for personer med diabetes får høy prioritet i budsjettbehandlingen, sier hun, og lister opp:

  • Nok midler til å gjennomføre arbeidet med Nasjonal diabetesplan.
  • Sikre at nye behandlingshjelpemidler blir gjort tilgjengelig for norske diabetespasienter.
  • Økt satsing på folkehelse og forebyggende tjenester i kommunene.
  • Mer ressurser til diabetesbehandling i spesialisthelsetjenesten.
  • Ny ordning som skal erstatte særfradraget for store sykdomsutgifter.

– Diabetesforbundet kommer til å jobbe iherdig for at våre krav blir prioritert, sier Linda Markham.

Les de fullstedige statsbudsjettkravene:

Diabetesforbundets krav til Helse- og omsorgsdepartementet 

Diabetesforbundets krav til Finansdepartementet

Diabetesforbundets krav til Kunnskapsdepartementet