Formål

Målet med prosjektet er å lage informasjonsmateriell om svangerskapsdiabetes rettet mot ulike innvandrergrupper. Målgruppen er innvandrergrupper med høy forekomst av diabetes og lav helsekompetanse.

Bakgrunn

Diabetesforbundet har fått tildelt midler fra Helsedirektoratet til å lage informasjonsmateriell om svangerskapsdiabetes rettet mot ulike innvandrergrupper.

Vi skal lage digital brosjyre og produsere filmer på ulike språk som skal inneholde lettfattelig informasjon om diagnostikk, forebygging, behandling og egenbehandling av svangerskapsdiabetes.

Status

Manus blir utviklet høsten 2023, og prosjektet skal være avsluttet innen våren 2024.