Koronavirus: Diabetesforbundet avlyser alle arrangementer i mars og april

Stipendiatmøte 2020

Årets stipendiatmøte legges i tilknytning til the 55th Annual Meeting of the Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD), og finner sted 15. april i Trondheim på Hotel Scandic Nidelven. Sikre deg plass og meld deg på allerede i dag. Program og informasjon om abstrakt legges ut på nettsiden når dette er klart.

Send sidens lenke til en venn

Koronavirus: Diabetesforbundet avlyser alle arrangementer i mars og april

Alle arrangementer i regi av Diabetesforbundet avlyses. Dette gjelder i første omgang mars og april, men vil kunne forlenges gitt risikovurderingen. Les mer her.

Dette er først og fremst et tiltak for å bidra til å redusere smitte av koronaviruset. Vi forholder oss til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, som blant annet innebærer å vurdere nødvendigheten ved større arrangementer. Ettersom personer med diabetes er definert som en risikogruppe, ønsker vi å være føre var.

Vi ønsker å bidra til å redusere smitte ved å unngå å samle mange mennesker, også fordi våre samlinger ofte innebærer reise.

Denne beslutningen er tatt i samråd med helsepersonell, og vi vil følge utviklingen nøye framover.

Dersom du har spørsmål om koronaviruset og smitte, ta kontakt med publikumsinformasjonen til Folkehelseinstituttet på telefon 815 55 015.

 

Stipendiatmøtet er et tilbud til alle stipendiater som forsker på diabetesrelaterte temaer.

Denne dagen vil du møte andre i samme situasjon, og ha mulighet til å knytte kontakter på tvers av miljøene.
Ved framlegging av egen forskning vil det være seniorforskere til stede.

Påmelding

Du melder deg på Stipendiatmøte ved å fylle ut og sende inn påmeldingsskjema under.
Egenandel på kr 2500,- dekker rimeligste reise og opphold med fullpensjon. For deg som kommer med fly: Merk at du selv bestiller flybillett.

Årets stipendiatmøte er lagt i tilknytning til The Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD), slik at de som ønsker faglig påfyll kan være å bli med videre på SSSD-møtet 16. -18. april. Les mer om SSSD her

Målet for konferansen er

  • Å gi stipendiatene trening i å legge frem sine arbeider i trygge omgivelser med tilbakemelding fra seniorforskere.
  • At stipendiatene får råd og innspill til hvordan lese, skrive og publisere en vitenskapelig artikkel.
  • Å styrke det norske forskningsmiljøet innen diabetes.
  • Å støtte opp om morgendagens forskere.

Aktuelle temaer

  • Vi legger til rette for at du får legge fram ditt arbeid og øve i trygge omgivelser.
  • Du får råd til hvordan skrive en god vitenskapelig artikkel til publikasjon.
  • Du får tips til karrierevalg og veien videre etter ph.d.

Presentasjon av forskning ved stipendiatene:

For treningens skyld skal fremlegging foregå på engelsk. Abstraktene (på engelsk) vil bli samlet og gjort tilgjengelig for deltakerne på konferansen. Alle stipendiater får 10 minutter hver til sin presentasjon + 10 minutter til spørsmål og diskusjon.

Programkomiteen består av:
Pernille Svalastoga, lege og phD-kandidat ved Senter for Diabetesforskning, Haukeland Universitetssykehus/Universitetet i Bergen.
Archana Sharma, endokrinolog og phD-kandidat ved Universitetet i Oslo.
Heidi T. Henriksen, organisasjonsrådgiver Diabetesforbundet.

For spørsmål

Kontakt organisasjonsrådgiver Heidi T. Henriksen
Tlf.: 908 87 189 | E-post: heidi.henriksen@diabetes.no

 

Påmelding Stipendiatmøte 2020

Egenandel:
Flybillett:
Abstrakt: