Spør oss

Sentralbord

Medlemsservice eller generelle henvendelser.

Hverdager 9 - 15
Hverdager 9 - 15

Diabeteslinjen

Har du spørsmål om diabetes? Få svar fra erfarne veiledere og helsepersonell, helt gratis.

Hverdager 9 - 15
Hverdager 9 - 15
Svartid 1 - 5 dager

Årsmøte

  • 15.02.2024 17:00–18:30
  • TUIL ARENA, Tromsdalen
  • Åpen for: Medlemmer Tromsø og omland
  • Pris: Gratis

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes styret snarest og senest 4. februar

Send en epost til tromso@diabetes.no, brev til Innlandsvegen 495, 9021 Tromsdalen.

1.       Konstituering

2.       Godkjenning av dagsorden og valg av to til å signere protokollen

3.      Årsberetning

4.      Regnskap og revisjonsberetning

5.      Innkomne saker (oppdateres fortløpende.)

6.      Aktivitetsplan for kommende år

7.      Budsjett

8.      Valg

VEL MØTT!

Kontaktperson

Camilla Slaatbråten mob. 94182470

tromso@diabetes.no