Spør oss

Diabeteslinjen

Har du spørsmål om diabetes? Få svar fra erfarne veiledere og helsepersonell, helt gratis.

Hverdager 9 - 15
Hverdager 9 - 15
Svartid 1 - 5 dager

Årsmøte 2023

  • 06.02.2023 18:00–21:00
  • St. Croix-huset, Fredrikstad
  • Åpen for: Alle medlemmer
  • Pris: Gratis

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

 

Mandag 6. februar 2023 kl. 1800

St. Croix-huset, Fredrikstad

 

Dagsorden:

1       Åpning

a.     Godkjenning av dagsorden

b.     Kontroll av medlemskap

Kun medlemmer med betalt kontingent har stemmerett og forslagsrett på årsmøtet.

2       Konstituering

a.     Valg av møteleder

b.     Valg av møtesekretær   

c.      Valg av to medlemmer til å underskrive årsmøteprotokollen

d.     Valg av tellekorps

3       Styrets årsberetning for 2022

4       Regnskap for 2022 m/revisjonsrapport.  

5       Budsjett for 2023

6       Forslag til handlingsplan for 2023

7       Innkomne forslag

8       Valg

9       Avslutning

Kontaktperson

Styret v/Anne Gram-Larsen

anne.g-l@jpharo.net