Om Ungdiabetes

Har du fått diabetes fordi du har spist for mye sukker? Ingen i Ungdiabetes kommer til å spørre deg om det! I stedet treffer du andre som forstår deg.

STYRET I UNGDIABETES 2017 - 2018: fv. Sander Vassanyi, Kaia Johansen, Mathilde Natlandsmyr, Kirsti Pedersen, Jeanette Grøstad, Katrine Mariell Karlsen og Bjørn Peter Sandmo.

Foto: Sven Grotdal

Send sidens lenke til en venn

Trenger du noen i nærheten av deg å snakke med om diabetesen din, noen som selv har erfaring med sykdommen? Skulle du ønske du var del av et fellesskap, sammen med andre ungdommer som har diabetes?

Ungdiabetes henvender seg først og fremst til ungdom i alderen 14–30 år, men det er også god plass til pårørende. Både på fylkesplan og lokalt jobber vi for økt aktivitet og fellesskap, og vi finner på mye gøy over hele landet.

Men også den politiske jobbingen er viktig. Ungdiabetes jobber for deg som er ung og har diabetes – med blant annet rettigheter og unges interesser i helsevesenet. Lederen i Ungdiabetes nasjonalt møter fast i Diabetesforbundets sentralstyre, og Ungdiabetes er rådgivende organ i ungdomssaker som forbundet har på agendaen.

Ungdiabetes gir også viktige bidrag til Diabetesforbundets arbeid med å legge best mulig til rette for egen mestring, i tillegg til å sørge for at diabetes er på samfunnets dagsorden. Viktige stikkord her er kunnskap og motivasjon – helt fra det nære og lokale til det nasjonale (og også internasjonale).

 

Bli med - kontakt oss!

Lurer du på om det finnes Ungdiabetes-aktivitet i ditt fylke, og hvem du eventuelt skal kontakte, får du svar i denne oversikten:

Det nasjonale styret for Ungdiabetes møtes fire ganger årlig. Styret er også ansvarlig for å arrangere den årlige Ungdomskonferansen med generalforsamling og ledertreningskonferanse. I tillegg kommer andre samlinger som varierer fra år til år.

Dagens styre i Ungdiabetes nasjonalt ser slik ut:

Verv:

Ansvarsområde

Navn:

Bosted/Kommer fra

Leder

 

Bjørn Peter Sandmo

Hedmark

Nestleder 

 

Mathilde Natlandsmyr

Oslo/Rogaland

Styremedlem

Regionutvalget

Sander Vassanyi

Oslo/Telemark

Styremedlem 

Regionutvalget

Jeanette Myran Grøstad

Sør-Trøndelag

Styremedlem 

Sosiale medier

Katrine Mariell Karlsen

Troms

Styremedlem 

Regionutvalget

Kirsti Pedersen

Oslo/Agder

Styremedlem 

Sosiale medier

Kaia Johansen

Oslo/Troms

 

Vil du møte andre med diabetes – kanskje også være aktivt med i Ungdiabetes? Ta kontakt! Du er hjertelig velkommen, enten du har diabetes eller er pårørende.