Ungdiabetes nasjonalt

Har du fått diabetes fordi du har spist for mye sukker? Ingen i Ungdiabetes kommer til å spørre deg om det! I stedet treffer du andre som forstår deg.

Send sidens lenke til en venn

Det nasjonale styret

Det nasjonale styret for Ungdiabetes møtes fire ganger årlig. Styret er også ansvarlig for å arrangere den årlige Ungdomskonferansen med generalforsamling og ledertreningskonferanse. I tillegg kommer andre samlinger som varierer fra år til år.

Her er en oversikt over medlemmene i det nasjonale styret:

Navn:

Verv:

Ansvarsområde

E-post

Telefon

Bosted/
Kommer fra

Mathilde Natlandsmyr Leder  Leder mathilde.natlandsmyr@diabetes.no  413 28 499

Trøndelag/Rogaland

Katrine Mariell Karlsen

Nestleder

Nestleder 

katrine.karlsen@diabetes.no

411 01 739

Akershus/Nordland

Renate Sundsfjord

Styremedlem Fylkeskontakt renate.sundsfjord@diabetes.no 470 32 686 Nordland

Camilla Domingos

Styremedlem

Fylkeskontakt 

camilla.domingos@diabetes.no

942 57 205

Agder

Brian Hagen Rist Styremedlem Sosiale medier brian.rist@diabetes.no 950 12 242 Oslo/Nordland

Emilie Haugan

Styremedlem Sosiale medier  emilie.haugan@diabetes.no 414 62 553 Trøndelag

Inger-Elisabeth Øien

Styremedlem Sosiale medier  inger.oien@diabetes.no

934 97 516

Oppland

 

Vil du møte andre med diabetes – kanskje også være aktivt med i Ungdiabetes? Ta kontakt! Du er hjertelig velkommen, enten du har diabetes eller er pårørende.

Dette er Ungdiabetes:

Trenger du noen i nærheten av deg å snakke med om diabetesen din, noen som selv har erfaring med sykdommen? Skulle du ønske du var del av et fellesskap, sammen med andre ungdommer som har diabetes?

  • Ungdiabetes henvender seg først og fremst til ungdom i alderen 14–30 år, men det er også god plass til pårørende. Både på fylkesplan og lokalt jobber vi for økt aktivitet og fellesskap, og vi finner på mye gøy over hele landet.
  • Den politiske jobbingen er viktig. Ungdiabetes jobber for deg som er ung og har diabetes – med blant annet rettigheter og unges interesser i helsevesenet.
  • Lederen i Ungdiabetes nasjonalt møter fast i Diabetesforbundets sentralstyre, og Ungdiabetes er rådgivende organ i ungdomssaker som forbundet har på agendaen.
  • Ungdiabetes gir også viktige bidrag til Diabetesforbundets arbeid med å legge best mulig til rette for egen mestring, i tillegg til å sørge for at diabetes er på samfunnets dagsorden.Viktige stikkord er kunnskap og motivasjon – helt fra det nære og lokale til det nasjonale (og også internasjonale)