Yrkesvalg ved diabetes

Lurer du på hva du skal bli – hvilken utdanning du skal ta? Nesten alle yrker åpner for personer med diabetes. Men ikke alle.

Foto: Colourbox

Send sidens lenke til en venn

Faren for føling er den store stygge ulven når det gjelder yrkesvalg. Det sier seg selv at du ikke kan gå på en smell med lavt blodsukker i en situasjon som krever 100 % konsentrasjon og tilstedeværelse av deg. Men det er også viktig at arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner erkjenner at noen har bedre kontroll over diabetesen sin enn andre. Stikkordet er individuell vurdering. Et eksempel på dette er fengselsskolen.

Terskelen er høy – for ikke å si uoverstigelig – hvis du har lyst til å bli:

  • Politi. Her ble det åpnet for opptak i 2009, men formuleringen under medisinske krav er like fullt «Diabetes type 1, insulinkrevende diabetes, vil være diskvalifiserende». Les mer om opptakskravene til Politihøgskolen
  • Brannmann
  • Pilot
  • Flyvertinne

Også kravene til de ulike førerkortklassene gir klare begrensinger, og i løpet av 2016 vil det komme en ny førerkortforskrift.

Du må med andre ord glemme mange transportyrker. Dette gjelder all passasjertransport: buss, taxi, tog, trikk og T-bane. Også noe tungtransport er utelukket. Mulighet for å ta førerkort klasse D (buss og minibuss) er dessuten et krav for opptak på Politihøgskolen, og det er også nødvendig for å bli ambulansearbeider.

Bruker du insulin, utelukkes du i tillegg fra jobb som yrkesdykker, og heller ikke jobbing i store høyder – som stillasarbeid – er anbefalt. Det gjelder også befal i Forsvaret. Førstegangstjeneste er du som hovedregel fritatt fra hvis du bruker insulin (enten du har type eller type 2), men du kan søke om å bli godkjent som tjenestedyktig, ikke feltdyktig.

For arbeid i offshore og utenriksfart er terskelen høy og unntakene få.

NB! Denne opplistingen gjelder insulinavhengig diabetes. Har du diabetes type 2 og klarer deg uten insulin, er jobbverden mye mer åpen.