Lag en plakat, invitasjon, nett- eller Facebook annonse

Slik fungerer det: 1. Klikk på målgruppe; 2. Velg format og uttrykk; 3. Velg et bilde (om nødvendig); 4. Fyll inn tekstfeltene i malen; 5. Klikk på "Vis endringer" for å se resultatet, og eventuelt justere; 6. Last ned som enten PDF (for trykk/utskrift, for eksempel plakat eller flyer) eller JPEG (bilde til digitalt bruk, som nettannonse, Facebook-innlegg, vedlegg til e-post). Det er ikke mulig å lagre prosjekter i plakatbyggeren. For å beholde det du har laget må du laste det ned som PDF eller JPEG.

Spørsmål, problemer, ris eller ros? Eller ønsker du andre bilder? Ta kontakt! Send e-post til post@diabetes.no. Lykke til!

For Alle
Ungdiabetes
Barn med diabetes
Motivasjonsgrupper