Diabetesforbundet har sammen med psykolog Jon Haug utviklet veilederen «Samspillet mellom barn og foreldre om diabetesbehandlingen». Den passer for foreldre med barn fra 0 til 16 år.

Veilederen kan bestilles i vår nettbutikk.

Psykolog Jon Haug har lang erfaring
med å behandle personer med diabetes.

Veilederen kan bidra til større trygghet i relasjonen mellom foreldre og barn, og dermed skape et godt grunnlag for behandling. Temaer som dekkes er:

  • Trygghet og samspill
  • Reaksjoner på diagnosen
  • Mestring og ansvar
  • Utvikling og overgansperioder
  • Psykologiske utfordringer som er typiske for barn med diabetes og foreldrene

Veiledningsheftet er et av tiltakene i Nasjonal diabetesplan (2017-2021), og utarbeidelsen har skjedd i samarbeid mellom Diabetesforbundet og Helsedirektoratet.