Pakken inneholder livsforsikring, helårs reiseforsikring, ulykkesforsikring med behandlingsforsikring ved ulykkestilfeller, og BliBoende-forsikring som sørger for erstatning av boutgifter hvis du blir sykmeldt på grunn av ulykke, blir ufrivillig arbeidsledig, eller om du dør.

Livsforsikring for deg med diabetes

Vi mener at trygghet i livets aller vanskeligste tid burde være en selvfølge for alle. Hvis en av familiens forsørgere går bort, kan boliglån og hverdagsøkonomi bli vanskelig å håndtere. Mange av våre medlemmer har problemer med å tegne forsikringer – livsforsikring er spesielt vanskelig. 

Etter etterspørsel fra medlemmer er vi glade for å nå kunne tilby livsforsikring. Denne unike livsforsikringen er kun for medlemmer i Diabetesforbundet, uansett om du har diabetes eller ikke. For å tegne forsikringen må du være mellom 16 og 60 år, og fullt arbeidsfør. 

Utbetalingsnivået for livsforsikringen er 4,5 folketrygdens grunnbeløp (for 2018 er dette beløpet kr 96 883 for 1G, totalt kr 435.937). Ved signering av livsforsikring fra 1. januar 2019 gjelder kvalifiseringsperiode på ett år. I løpet av kvalifiseringsperioden er forsikringsbeløpet 0,5 ganger folketrygdens grunnbeløp. 

Premier
16 - 35 år: 100 kroner per forsikret person per måned
36 - 49 år: 135 kroner per forsikret person per måned
50 - 64 år: 312 kroner per forsikret person per måned

Livsforsikringen er utviklet i samarbeid med forsikringsselskapet Protector.
Spørsmål? Ring kundetelefonen 90 49 90 10 (mandag–fredag 08.30-16.30) eller send epost til diabetesnorge@fuab.com

Helårs reiseforsikring 

Helårs reiseforsikring i Diabetesforbundets medlemsforsikring er spesiallaget for våre medlemmer som ønsker å være bedre forsikret enn vanlig forsikring under reisen.

Premien for helårs reiseforsikring er kr 1.695 pr. person pr. år og kr 1.995 pr. familie pr. år. 

Helårs reiseforsikring er utviklet i samarbeid med Gouda og Försäkringsutveckling Sverige AB.
Spørsmål? Ring kundetelefonen 90 49 90 10 (mandag–fredag 08.30-16.30) eller send epost til diabetesnorge@fuab.com

Ulykkesforsikring

  • Ulykkesforsikring  bestiller du gjennom skjemaet nederst i denne artikkelen. 

Ulykkesforsikring Spesial er utviklet av Diabetesforbundet i samarbeid med Protector Forsikring og Försäkringsutveckling Sverige AB. 
For medlemmer i den rette aldergruppen for å tegne respektive forsikring og for alle kommende nye medlemmer, er de to første månedene kostnadsfrie.

Ulykkesforsikring Spesial (16–65 år)
Ulykkesforsikring Spesial kan du tegne hvis du er mellom 16 og 65 år og ellers tilfredsstiller forsikringsvilkårene. Den koster kr 113/mnd. (kr 1.356/år) og er helt uten egenandel. Skulle ulykken være ute, gir den utbetalinger på opptil 400.000 kroner dersom du blir ufør og ikke kan jobbe, opptil 800.000 kroner ved medisinsk invaliditet og 100.000 kroner ved dødsfall.

Ulykkesforsikring Spesial 65+
Ulykkesforsikring Spesial 65+ er for personer fra 65 år. Forsikringen koster kr 113/mnd. (kr 1.356/år) og er helt uten egenandel. Skulle ulykken være ute, gir den utbetalinger på 25.000 kroner ved dødsfall og opptil 400.000 kroner ved medisinsk invaliditet. Forsikringen må tegnes innen du er 75 år. Den gir ingen utbetalinger hvis du blir ufør.

Spørsmål? Ring kundetelefonen 90 49 90 10 (mandag–fredag 08.30-16.30) eller send epost til diabetesnorge@fuab.com

BliBoende

Denne forsikringen kan du tegne hvis du er mellom 18 og 70 år og er 100 prosent arbeidsfør. Den gir erstatning for løpende boutgifter ved uforutsette hendelser: sykdom etter ulykke, ufrivillig arbeidsledighet eller dødsfall. 

BliBoende-forsikringen dekker utgifter opptil en grense, med to alternativer: Med kr 199/mnd. (kr 2.388/år) dekkes boutgifter opptil 5.000 kr/mnd. Betaler du kr 399/mnd., dekkes opptil 10.000 kr/mnd. Forsikringen gjelder til du fyller 76 år.
BliBoende-forsikringen er utviklet i samarbeid med Försäkringsutveckling Sverige AB og Maiden Life & General.

Spørsmål? Ring kundetelefonen 90 49 90 10 (mandag–fredag 08.30-16.30) eller send epost til diabetesnorge@fuab.com

 

Bestill medlemsforsikring

Velg forsikring:
Arbeidsfør:

Vil du medforsikre noen?