Medlemspakken inneholder:

  • Livsforsikring
  • Tannhelseforsikring 
  • Ulykkesforsikring med behandlingsforsikring ved ulykkestilfeller
  • BliBoende-forsikring som sørger for erstatning av boutgifter hvis du blir sykmeldt på grunn av ulykke, blir ufrivillig arbeidsledig, eller om du dør.

Ønsker du ikke å motta tilbud om forsikring? Send oss en epost på post@diabetes.no, så annulerer vi forsikringen og reserverer deg mot fremtidige tilbud.

Tannhelseforsikring

For å forebygge mot problemer i tenner og tannkjøtt anbefales personer med diabetes å gå jevnlig til tannlegen. Diabetesforbundets medlemsforsikring lanserer nå tannhelseforsikring som dekker den årlige kontrollen og uforutsette tannlegeutgifter.

For å tegne forsikringen må du være mellom 20 og 70 år, være medlem av folketrygden og være registrert med fast adresse i Norge i folkeregisteret.  Du må være medlem i Diabetesforbundet for å tegne forsikringen.

Tannhelseforsikringen dekker utgiftene til den årlige kontrollen hos tannlegen, tannbehandling, røntgen og akutt tannpleie. Forsikringen refunderer kostnadene dine opptil maksimalgrensen innenfor hver kategori.

I løpet av karensperioden på 90 dager blir ikke tannbehandling dekket. Unntaket er hvis det skulle oppstå en ulykkesskade på tennene.

Forsikringen dekker ikke forsikringstilfeller som oppstår før du tegnet forsikringen.

Premier
20–34 år:
169,- pr mnd / 2.028,- pr år
35–49 år: 269,- pr mnd / 3.228,- pr år
50–70 (74) år: 399,- pr mnd / 4.788,- pr år

En egenandel på kr 500,- påløper ved hvert forsikringstilfelle, og vil bli trukket fra refusjonsbeløpet. Det er ingen egenandel på den årlige kontrollen.

Livsforsikring

Vi mener at trygghet i livets aller vanskeligste tid burde være en selvfølge for alle. Hvis en av familiens forsørgere går bort, kan boliglån og hverdagsøkonomi bli vanskelig å håndtere. Mange av våre medlemmer har problemer med å tegne forsikringer – livsforsikring er spesielt vanskelig. 

Etter etterspørsel fra medlemmer er vi glade for å nå kunne tilby livsforsikring. Denne unike livsforsikringen er kun for medlemmer i Diabetesforbundet, uansett om du har diabetes eller ikke. For å tegne forsikringen må du være mellom 16 og 60 år, og fullt arbeidsfør. 

Utbetalingsnivået for livsforsikringen er 4,5 folketrygdens grunnbeløp (for 2020 er dette beløpet kr 101.351 for 1G, totalt kr 456.079). Ved signering av livsforsikring fra 1. januar 2019 gjelder kvalifiseringsperiode på ett år. I løpet av kvalifiseringsperioden er forsikringsbeløpet 0,5 ganger folketrygdens grunnbeløp. 

Premier
16 - 25 år: 89 kroner per forsikret person per måned
26 - 35 år: 114 kroner per forsikret person per måned
36 - 42 år: 127 kroner per forsikret person per måned
43 - 49 år: 143 kroner per forsikret person per måned
50 - 57 år: 284 kroner per forsikret person per måned
59 - 64 år: 372 kroner per forsikret person per måned

Livsforsikringen er utviklet i samarbeid med forsikringsselskapet Protector.
Spørsmål? Ring kundetelefonen 90 49 90 10 (mandag–fredag 08.30-16.30) eller send epost til diabetesnorge@fuab.com

Ulykkesforsikring

  • Ulykkesforsikring bestiller du gjennom skjemaet nederst i denne artikkelen. 

Ulykkesforsikring Spesial er utviklet av Diabetesforbundet i samarbeid med Protector Forsikring og Försäkringsutveckling Sverige AB. 
For medlemmer i den rette aldergruppen for å tegne respektive forsikring og for alle kommende nye medlemmer, er de to første månedene kostnadsfrie.

Ulykkesforsikring Spesial (16–65 år)
Ulykkesforsikring Spesial kan du tegne hvis du er mellom 16 og 65 år og ellers tilfredsstiller forsikringsvilkårene. Den koster kr 113/mnd. (kr 1.356/år) og er helt uten egenandel. Skulle ulykken være ute, gir den utbetalinger på opptil 400.000 kroner dersom du blir ufør og ikke kan jobbe, opptil 800.000 kroner ved medisinsk invaliditet og 100.000 kroner ved dødsfall.

Ulykkesforsikring Spesial 65+
Ulykkesforsikring Spesial 65+ er for personer fra 65 år. Forsikringen koster kr 113/mnd. (kr 1.356/år) og er helt uten egenandel. Skulle ulykken være ute, gir den utbetalinger på 25.000 kroner ved dødsfall og opptil 400.000 kroner ved medisinsk invaliditet. Forsikringen må tegnes innen du er 75 år. Den gir ingen utbetalinger hvis du blir ufør.

Spørsmål? Ring kundetelefonen 90 49 90 10 (mandag–fredag 08.30-16.30) eller send epost til diabetesnorge@fuab.com

BliBoende

  • Ulykkesforsikring og BliBoende bestiller du gjennom skjemaet nederst i denne artikkelen. 

Denne forsikringen kan du tegne hvis du er mellom 18 og 70 år og er 100 prosent arbeidsfør. Den gir erstatning for løpende boutgifter ved uforutsette hendelser: sykdom etter ulykke, ufrivillig arbeidsledighet eller dødsfall. 

BliBoende-forsikringen dekker utgifter opptil en grense, med to alternativer: Med kr 199/mnd. (kr 2.388/år) dekkes boutgifter opptil 5.000 kr/mnd. Betaler du kr 399/mnd., dekkes opptil 10.000 kr/mnd. Forsikringen gjelder til du fyller 76 år.
BliBoende-forsikringen er utviklet i samarbeid med Försäkringsutveckling Sverige AB og Maiden Life & General.

Spørsmål? Ta kontakt! 

Ring kundetelefonen 90 49 90 10 (mandag–fredag 08.30-16.30) eller send epost til diabetesnorge@fuab.com

Vil du reservere deg mot forsikring?

Send oss en epost på post@diabetes.no, så annulerer vi forsikringen og reserverer deg mot fremtidige tilbud.

Bestill medlemsforsikring

Velg forsikring:
Arbeidsfør:

Vil du medforsikre noen?