Allerede ved etableringen av Landsforeningen for sukkersyke i 1948 ble det kunngjort et ønske å støtte forskning på diabetes.

I dag støtter Diabetesforbundet diabetesforskning slik:

  • Diabetesforbundets forskningsfond har siden 1960 delt ut midler til forskning. Det deles ut 3-4 millioner kroner årlig, hvorav inntil 2 millioner har gått til eksterne forskningsprosjekter gjennom søknad til fondet.
  • Diabetesforbundets forskningspris ble lansert i 2017. Formålet med prisen er å hedre forskerne og stimulere til mer diabetesforskning i Norge. I tillegg til hovedprisen, består Diabetesforbundets forskningspris av kategoriene Barneforskning, Æresprisen og Årets forskningsprosjekt.
  • Våre konferanser, som Diabetesforum og Diabetesforum i fylkene
  • Diabetesfag er Norges ledende diabetesfaglig tidsskrift og kommer ut fire ganger i året. Tidsskriftet inngår i medlemskapet for helsepersonell.
  • Våre faglige utvalg består av ledende eksperter på diabetes, med innsikt i det siste innen internasjonal forskning.