Gled deg til 2022!

Vi gleder oss til å invitere til fysisk sommerleir sommeren 2022. Mer informasjon kommer.

Hvordan er sommerleiren?

På Diabetesforbundets sommerleir får barn og unge prøve nye aktiviteter, samtidig som de får testet ut sin selvstendighet i trygge omgivelser. Ikke minst blir de kjent med andre som har diabetes, og får mulighet til å danne vennskap med jevnaldrende fra hele landet.

_DSC5808.jpg
Fra sommerleir i Sørmarka sør for Oslo, 2018.

Tradisjonen med sommerleir går så langt tilbake som 1954! Da arrangerte Diabetesforbundet den første minnerike leiropplevelsen for barn og unge med diabetes. Typiske aktiviteter på sommerleir er bading, padling, ballspill og kreative prosjekter, i tillegg til foredrag og workshops om diabetes. Det er også satt av godt med egentid til å utforske omgivelsene og bli kjent med andre.

Målet med leiren

  • Bli tryggere med egen diabetes – gjøre valg for å mestre egen diabeteshverdag innenfor trygge rammer.
  • Lære av hverandre og ha det gøy med andre i samme situasjon.

Hvem kan delta på leir?

Vi arrangerer to leirer for ulike aldersgrupper – én for barn mellom 10 og 14 år som pleier å være i slutten av juni, og én for ungdom fra 14 til 18 år som pleier å være i starten av august. Vær obs på at aldersgruppene er definert etter fødselsår. Med andre ord kan også flere 9- og 13-åringer søke om å delta.

Leirene er populære, og vi får mange søknader. Derfor er det dessverre noen som får nei. Vi prioriterer søkere som ikke har vært på leir før, eller som ikke har deltatt på en stund. 

Vi informerer i god tid før sommeren når vi åpner for påmelding. Følg med på denne siden, på forsiden diabetes.no og på vår Facebook-side.

IMG_5827.jpg
Moro med maling av t-skjorter på sommerleir på Tjøme i Vestfold, 2017.

Slik tar vi vare på diabetesen

Barna og ungdommen får selv hovedansvar for å behandle diabetesen sin på sommerleir, men det er tilgjengelig hjelp å få døgnet rundt. Helsepersonell er på plass hele uka, og flere av leirlederne har selv diabetes. Noen av dem har også vært med på leir som barn.

Foreldre kan være trygge på at vi passer godt på, samtidig som vi oppfordrer om at deltagerne tar en viss kontroll over egen diabetes. 

Det er viktig at barna har praktisk kunnskap om utstyret de bruker. Det vil gi dem mestring og gjøre det enklere for alle på sommerleiren. Barna skal selvsagt få den hjelpen og veiledningen de trenger, men fram til sommerleiren er det fint om de øver på det praktiske dersom de ikke allerede kan dette.

Her er eksempler på hva det kan være lurt å øve på:

  • Hvor og hvordan trykke for å sette insulin
  • Hvordan komme inn i menyen på pumpa
  • Hvordan skifte utstyr
  • Våkne av sensoren på natten
Hvordan er det å sende barnet sitt på leir? En pappa forteller:

«Vi sendte av gårde vår datter på leir i 2019, og det var både skummelt og spennende på samme tid. Uroen i magen var der, og frykten for at noe skulle gå galt kjentes godt. Men den gleden og den spenningen jeg så min datter hadde, over at nå, nå skulle hun endelig på overnatting slik som alle andre hadde gjort. Det var større enn alt annet. 

Nå skulle tilliten mellom barn og foreldre testes.

Under hele uken var vi så spente på om vi fikk mange telefoner om både blodsukker og savn. Det kom kun én telefon den uken – i den andre enden var det en opprømt og helt i hundre jente som fortalte om alt det morsomme de gjorde. Alle opplevelsene og erfaringene de delte, og ikke minst nye vennskap som oppsto. Den jenta som vi fikk hjem, var ikke det den samme jenta som dro. Den jenta vi fikk hjem var så stolt, så glad og litt mer voksen. Proppfull av kjempegode opplevelser. Der blodsukkeret bare var en liten del av alle, men en stor del som gjorde alle like. For vår datter ble denne leiren en av de beste opplevelsene hun hadde i 2019.»

Tidligere års sommerleirer

2021: Vi arrangerte digitale sommerleirer.

2020: Sommerleirene måtte dessverre avlyses på grunn av koronapandemien.

2019: Sørmarka konferansehotell i Ski kommune rett sør for Oslo. 

2018: Sørmarka konferansehotell i Ski kommune rett sør for Oslo. 

2017: Tjøme i Vestfold.

2016: Tjøme i Vestfold.