Ledelsen

Anne-Grete Skjellanger

Generalsekretær
Daglig leder for organisasjonen og sekretariatet

Tlf: 408 54 891
ask@diabetes.no

Stian Burvald

Økonomisjef
Økonomi, regnskap, finans, rapportering, IT

Tlf: 414 40 986 
stian.burvald@diabetes.no

Turid Gjerde Spilling

Kommunikasjonssjef

Tlf: 464 20 739 
turid.spilling@diabetes.no

Gro Strømnes

Leder for administrasjon og HR
Lønn og personal

Tlf: 916 30 344 
GroH@diabetes.no

 

Kommunikasjon

Silje Herbro Landsverk

Kommunikasjonsrådgiver
Mediekontakt/pressevakt og ansvarlig for sosiale medier

Tlf: 924 39 183 
silje.landsverk@diabetes.no

Franciska Steen

Nettansvarlig
Ansvarlig for diabetes.no

Tlf: 480 48 096 
franciska.steen@diabetes.no

Toril Haugen

Redaktør for Diabetes og Diabetesfag og nyheter på diabetes.no.

Tlf: 958 99 757 
toril.haugen@diabetes.no
 

Ingvild Eilertsen

Kommunikasjonsrådgiver og nettjournalist
Skriver og publiserer på diabetes.no

Tlf: 986 98 441 
ingvild.eilertsen@diabetes.no

Sven Grotdal

Redaksjonssekretær og journalist
Redaksjonssekretær og journalist for bladene Diabetes og Diabetesfag og diabetes.no.

Tlf: 928 93 304 
sven.grotdal@diabetes.no

Atle Egil Knoff Glomstad

Kommunikasjonsrådgiver og journalist
Journalist og skribent for bladet Diabetes og diabetes.no

Tlf: 415 11 316 
atle.glomstad@diabetes.no

Stine Vedvik

Fagpolitisk ansvarlig 

Tlf: 952 87 257
stine.vedvik@diabetes.no

Malin Lenita Vik

Politisk rådgiver

Tlf: 942 56 926 
malin.lenita.vik@diabetes.no

Thale Solli Kvernberg

Politisk rådgiver

Tlf: 980 17 886 
thale.kvernberg@diabetes.no

Camilla Karstensen

Markedsansvarlig og leder av Diabetesforbundets dialogsenter.
Ansvarlig for markedsføring, kampanjer og eksternt samarbeid.

Tlf: 988 21 694 
camilla.karstensen@diabetes.no

Mina Hovden

Markedskonsulent
Bistår med markedsføring, kampanjer og eksternt samarbeid

Tlf: 938 47 972 
mina.hovden@diabetes.no

Martin Henriksen

Markedsrådgiver og digital rådgiver
Bistår med markedsføring, kampanjer og eksternt samarbeid

Tlf: 920 34 830 
martin.henriksen@diabetes.no

 

Organisasjon

Kristin Øygard

Organisasjonsrådgiver
Kursutvikling, opplæring og fysisk aktivitet. Ansvarlig for Grunnkurs for nye tillitsvalgte, Ledertreningskonferansen for ungdom, Likepersonkurs. Bistår i markedsgruppa.

Tlf: 952 22 467 
kristin.oygard@diabetes.no

Betül Cokluk

Organisasjonsrådgiver
Ansvarlig for feltet «innvandrerhelse», og jobber med politisk påvirkningsarbeid og å veilede tillitsvalgte med relevant informasjonsverktøy- og materiell.

Tlf: 454 06 969 
betul.cokluk@diabetes.no

Heidi Henriksen

Organisasjonsrådgiver
Ansvarlig for konferanser for helsepersonell, tildeling av forskningsmidler og reisestipend. Koordinator medisinsk fagråd, nasjonalt Diabetesforumstyre, fylkesforum og brukermedvirkning i forskning.

Tlf: 908 87 189 
heidi.henriksen@diabetes.no

Guro Nordby Waagene

Prosjektleder
Ansvarlig for sommerleir for barn og ungdom, foreldreveiledning, nettkurs og Insufanten.

Tlf: 452 04 320 
guro.waagene@diabetes.no

Mari Johannessen

Organisasjonsrådgiver
Ansvarlig for Ungdiabetes, BFU, Diabetesskolen, politiattester og Funkis.

Tlf: 906 53 785 
mari.johannessen@diabetes.no

Tore Amundøy

Organisasjonsrådgiver
Ansvarlig for Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Kontaktperson Funkis.

Tlf: 452 18 353 
tore.amundoy@diabetes.no

Ragnhild Gjevre

Kostholds- og organisasjonsrådgiver
Ansvarlig for kosthold og motivasjonsgrupper.

Tlf: 916 06 601 
ragnhild.gjevre@diabetes.no

Ina Jakobsen

Organisasjonsrådgiver
Ansvarlig for oppfølging av likepersoner, leder for Diabeteslinjen face2face, Zambiaprosjektet, prosjektarbeid.

Tlf: 411 06 063 
ina.jakobsen@diabetes.no

 

Økonomi

Linda Haugland

Økonomirådgiver
Lønn, regnskap og nettbutikk

Tlf: 466 38 062 
linda.haugland@diabetes.no

Hanne Monica Berg Martinsen

Administrasjonskonsulent
Sentralbord, medlemservice, sommerleir,innkjøp gevinster/ rekvisita

Tlf: 23 05 18 00 
hanne.martinsen@diabetes.no

Torhild Karlsen

Økonomisekretær
Jobber med medlemsregisteret, "Min side", bestillinger og medlemsservice.

Tlf: 466 25 772 
torhild.karlsen@diabetes.no

Natalie Kristiansen

Administrasjonskonsulent
Ansvar for medlemsservice, søknader Stiftelsen DAM, kontaktperson LNU

Tlf: 902 35 847 
natalie.kristiansen@diabetes.no

Karen Vattekar (i permisjon)

Administrasjonskonsulent
Ansvar for medlemsservice, søknader Stiftelsen DAM, kontaktperson LNU og BFU nasjonalt

Tlf: 920 79 572 
karen.vattekar@diabetes.no

Mette Glømmi

Økonomimedarbeider
Medlemsservice, faktura og regnskap.

Tlf: 482 85 174 
mette.glommi@diabetes.no

Thomas Pettersen

Distribusjon- og lagermedarbeider
Ansvarlig for utsendelser og logistikk.

Tlf: 483 68 741 
thomas.pettersen@diabetes.no

 

Diabeteslinjen - ring 815 21 948

Gry Anita Lillejordet

Koordinator Diabeteslinjen
Diabetessykepleier, foredragsholder, daglig leder og veileder på Diabeteslinjen

Tlf: 917 78 297 
gry.lillejordet@diabetes.no

Nina Rye

Veileder Diabeteslinjen

Tlf: 476 42 466 
nina.rye@diabetes.no

Elin Rebecka Minkkinen Peiponen

Veileder og sykepleier Diabeteslinjen

Tlf: 41399029
elin.peiponen@diabetes.no

Magnus Heum Karlsen

Veileder og sykepleier Diabeteslinjen

Tlf: 92034613
magnus.karlsen@diabetes.no

 

Diabeteslinjen face2face

Anwar Horani

Veileder på arabisk

anwar.horani@diabetes.no

Agnieszka Jablonska

Veileder på polsk 

agnieszka.jablonska@diabetes.no

Fanuel Saare

Veileder på tigrinja

fanuel.saare@diabetes.no

Hamdi Ahmed Sheikh Nur

Veileder på somali

hamdi.nur@diabetes.no

 

Diabetesforbundets dialogsenter - medlemsoppfølging

Arild Frøslie

Teamleder

Leon Aulie Conteh

Konsulent

Marium Usman Mir

Konsulent

Florence Pabalan

Konsulent