Ved diabetes type 1 vil responsen på blodsukkeret ditt avhenge av både blodsukkernivået i utgangspunktet, hvor mye og hva du har spist, treningsintensiteten, type insulin og hvor lang tid det har gått siden insulininjeksjon. Det må derfor litt planlegging til når du har diabetes type 1 og skal være fysisk aktiv.

Fysisk aktivitet øker glukoseopptaket i kroppen, uavhengig av både insulin og vektreduksjon. Sammentrekning av muskler øker i seg selv opptaket av glukose i muskulaturen og bedrer i tillegg insulinfølsomheten.

Dette er en av de sterkeste effektene av fysisk aktivitet. Effekten kommer ved alle former for aktivitet, og den er til stede både hos unge og gamle, kvinner og menn – og ved både diabetes type 1 og 2.

Insulindosen må derfor ofte reduseres i forhold til aktiviteten. De individuelle variasjonene vil være store, men noen praktiske råd er:

  • Reduser dosen hurtigvirkende insulin til måltidet med 30 % ved moderat aktivitet og 50 % ved høy aktivitet.
  • Reduser insulindosen til måltidet etter trening med 20-30 %.
  • Reduser dosen langsomtvirkende insulin med 10-20 % om kvelden etter trening.

Reduksjonen i dosene vil være avhengig av intensiteten av treningen, og for å bli kjent med effekten av treningen, bør du måle blodsukkeret både før og etter trening. De nevnte reduksjonene i dosen forutsetter at matmengdene holdes konstant. Ofte vil du ha lyst på mer mat etter trening, og da vil dosereduksjonen bli tilsvarende mindre.

Hypoglykemi / føling

Fysisk aktivitet kan i seg selv:

  • Akutt senke blodsukkeret.
  • Gi økt insulinfølsomhet etterpå.
  • Øke glykogensyntesen etter trening, med andre ord at mer glukose omdannes til glykogen for lagring muskler og leveren. Denne effekten kan vare i flere dager, avhengig av intensiteten og varigheten på aktiviteten.

Har du diabetes type 1, må du altså prøve deg fram med hyppige målinger for å unngå hypoglykemi under og/eller etter trening.

Insulindosene kan ofte reduseres de dagene du trener. Siden den økte insulinfølsomheten kan vare i flere dager, er det også et poeng å ha med seg druesukker eller annen hurtigabsorberbart karbohydrat i denne perioden.