Hva består materiellet av?

Materiellet består av et hefte rettet mot lærere, foresatte og barnet med diabetes. Heftene inneholder generell informasjon om blant annet hva diabetes type 1 er, lavt blodsukker/føling, høyt blodsukker, fysisk aktivitet, måltidsrutiner og forventningsavklaringer. Det er også utfyllingsfelt i heftet, slik at foresatte kan fylle inn viktig informasjon som gjelder sitt barn.

I tillegg til heftet, kan du laste ned en plakat med enten "Elev med diabetes på skolen" eller "Barn med diabetes i barnehagen". Disse har til hensikt å gi informasjon om hvilket barn som har diabetes og tiltak ved føling. Plakaten kan henges på personalrommet eller andre steder der det er aktuelt, etter avtale med foresatte.

Last ned materiellet her 

Materiellet består av utskriftbare filer. Last ned PDF-filen på PCen din og åpne den i Acrobat Reader (har du ikke? Last ned gratis her). Da kan du skrive i utfyllingsfeltene, og printe materiellet på en fargeprinter. Du kan også printe ut og fylle inn for hånd hvis du ønsker. Da trenger du ikke åpne i Acrobat reader, men kan åpne på internett el. 

Materiellet kan lastes ned her:

Download in English here:  

Dialog med skolen eller barnehagen

Før materiellet tas i bruk er det fornuftig å ha et møte med skolen, da henholdsvis kontaktlærer og ev. støtteelærer, sosiallærer eller andre aktuelle ved behov. I forkant av møtet er det fint at foresatte har sett igjennom heftet og plakaten, og fylt inn utfyllingsboksene. Sidene om forventningsavklaring og samarbeid er det derimot best at man fyller ut på selve møtet. Møtet kan være med eller uten eleven, ut ifra ønsket til eleven, skolen og foresatte.

Et slikt møte er fornuftig, slik at innholdet blir gjennomgått muntlig. Dette kan forhindre eventuelle misforståelser. 

Hvis mulig er det fint om skolen mottar materiellet før eventuelle planleggingsdager (høstsemester og vårsemester). På denne måten kan lærerne gå igjennom materiellet som en form for opplæring.

Film om diabetes: Jørgen snart seks

Jørgenfilmen ligger også som en del av materiellet. Etter innspill og erfaringer har vi sett av "Jørgen snart seks" berører temaet diabetes i skolen på en god og lett forståelig måte. Denne filmen kan de foresatte oppfordre lærer i aktuell klasse å vise for resten av klassen når eleven begynner på skolen/ får diabetes. Filmen ligger nederst med you-tubelenke. 

 

 

For barn: Vil du holde presentasjon om diabetes for klassen?

Vi har laget en Powerpoint-presentasjon for skolebarn som de kan vise på skolen. 

Les mer og last ned presentasjon her

 

 

Materiellet er utviklet gjennom de to prosjektene "Diabetesskolesekken" og "Trygghet for de aller minste", og er støttet av Stiftelsen DAM. 

Logo Stiftelsen DAM