Samarbeidsavtale brosjyre FORSIDE.jpg

Samarbeidsavtale for skolebarn med diabetes

Nedlastbar samarbeidsavtale som foreldre kan bruke i dialogen med skolen når et barn har diabetes. Dokumentet kan tilpasses barnet og opplyser om hvem som er kontaktpersoner, rutiner rundt måltider, måling og insulinsetting, tiltak ved høyt/lavt blodsukker, o.l.  

Les mer og last ned

 

 


min-barnehagehverdag-med-diabetes_kg (1)-1.jpg

Min skoledag med diabetes / Trygg med diabetes i barnehagen

Heftet finnes i to versjoner: ett for skole, og ett for barnehage. Heftet forklarer hva diabetes type 1 er, og forklarer rutiner for lavt blodsukker/føling, høyt blodsukker, fysisk aktivitet og måltider. Det er også utfyllingsfelt, slik at foresatte kan fylle inn viktig informasjon om barnet.

Plakaten finnes også i to versjoner: én for skole, og én for barnehage. Plakaten gir kort og klar informasjon om barnet som har diabetes, og hva ansatte bør gjøre hvis barnet får føling. Plakaten kan henges på personalrommet eller andre steder der det er aktuelt, etter avtale mellom personale og foresatte.

Les mer og last ned

 


Presentasjon, klassesett og quiz

Powerpoint-presentasjon om diabetes, en quiz og brosjyren Diabetes på 1,2,3 som barnet kan selv bruke for å lage en presentasjon for klassenkameratene.

Les mer og last ned

 


Filmen om Jørgen

Foreldre kan gjerne oppfordre skolen til å vise filmen «Jørgen snart seks». Denne filmen viser hva diabetes er på en lett forståelig måte. 

Se filmen (YouTube)

 


 

Se også: Webinar om samarbeid med skolen