Hva må du vite for å kunne hjelpe noen med diabetes?  

Det vanligste problemet som gjør at noen med diabetes trenger hjelp er at blodsukkeret er for høyt eller for lavt.  

Symptomer på høyt og lavt blodsukker varierer fra person til person. Noen får tydelige symptomer og merker det godt selv, mens andre kan ha få og lite merkbare symptomer. Både høyt og lavt blodsukker kan gjøre personen med diabetes forvirret og ute av stand til å forklare hva som er problemet. 

I utgangspunktet er det derfor vanskelig å avgjøre om en person med diabetes og forvirringstilstand har for høyt eller for lavt blodsukker. Møter du noen som du vet har diabetes som oppfører seg unormalt, er fjern eller kanskje virker påvirket, da kan det være blodsukkeret som er årsaken.  

Hva gjør du hvis du ikke vet om blodsukkeret er høyt eller lavt? 

Hvis du ikke er sikker, skal du alltid gå ut fra at blodsukkeret er for lavt. 

Tilby noe sukkerholdig mat eller drikke. Det vil gjøre at blodsukkeret stiger raskt.  

Eksempler på sukkerholdig mat og drikke:  

 • Sukkerholdig juice, brus, saft eller melk.
 • Sukkerholdig mat som druesukker, honning eller annet søtt godteri. Mange har med seg «nødmat», så sjekk om personen har det. 
 • Når personen har kommet seg litt bør du gi langsomme karbohydrater som brød eller knekkebrød.

Grunnen til at du alltid skal satse på at blodsukkeret er for lavt i tilfellene du er usikker, er fordi dette raskest kan bli alvorlig. Personen med diabetes kan bli bevisstløs og i noen tilfeller også få kramper. Er det høyt blodsukker som er årsaken, så gjør det ingenting at du har gitt sukker. Litt sukker fra eller til gjør ingen skade. 

 

Dersom personen blir bevisstløs, må du gjøre følgende:  

 • Ring 113. Da vil du få veiledning i hva du gjør videre.
 • Har dere tilgang på engangssprøyte (1mg) med glukagon, kan dere sette denne i muskelen i låret. Husk at barn under 7 år skal ha halv dose. Vær klar over at glukagon kan gi kvalme og brekninger, derfor er det viktig at personen ligger i stabilt sideleie.
 • Det finnes nå også glukagon nesepulver (Baqsimi) som fungerer som en nesespray, så man slipper å bruke sprøyte. Den er nå på blå resept.
 • Når personen våkner, må vedkommende spise noe som inneholder karbohydrater.
 • Helsepersonell gir personen sukker intravenøst, det vil si konsentrert form direkte inn i blodårene

 

Hvordan hjelper du noen med lavt blodsukker (føling)?  

Alle med diabetes type 1 og mange med diabetes type 2 må bruke insulin for å senke blodsukkeret til normalt nivå. Men det er i praksis umulig å dosere helt riktig til enhver tid, og hvis du tar mer insulin enn du trenger, vil du få lavt blodsukker. 

Dette gjelder også for de som bruker noen få typer blodsukkersenkende medisin, sylfonylurea og glinider

Noen får klare symptomer når blodsukkeret blir lavere enn 4 mmol/L, men ikke alle kjenner det. Hjernen er veldig følsom for lavt blodsukker, og ikke alle klarer å gjøre det de bør når blodsukkeret er lavt, nemlig å få i seg søt drikke eller mat. 

Noen kan bli oppfattet som litt «rar» eller full når de har for lavt blodsukker. Det er individuelt når den enkelte kjenner lavt blodsukker, og det finnes ingen fasit for hvor lavt det er når noen mister bevisstheten (insulinsjokk). Lavt blodsukker, stort sett under 4 mmol/L, bør derfor alltid behandles så raskt som mulig.  

Typiske symptomer og tegn på lavt blodsukker:  
Svetting, skjelving, blekhet, endret oppførsel, konsentrasjonsvansker.

Symptomer på alvorlig føling kan være: 
Talevansker, forvirring og reagerer dårlig på tiltale, unormal oppførsel, nedsatt bevissthet/bevisstløs.

Førstehjelp til en våken person når du vet at blodsukkeret er lavt 
Be personen sette seg ned og tilby noe sukkerholdig drikke eller mat. Det vil gjøre at blodsukkeret stiger raskt.  

 

Lavt blodsukker (hypoglykemi) kan ha flere årsaker:  

 • For mye insulin eller insulinstimulerende tabletter (sylfonylurea og glinider) 
 • For store fysiske anstrengelser 
 • Kraftig stress 
 • For lite mat 
 • Alkohol 

Hvordan hjelper du noen med høyt blodsukker? 

For lite insulin i forhold til behovet gir høyt blodsukker. Høyt blodsukker over tid kan utvikle seg til syreforgiftning (ketoacidose), som er en livstruende tilstand.

Ved mangel på insulin vil ikke sukkeret (glukosen) komme inn i cellene og kunne brukes som energi. Så i mangel på sukker starter kroppen å forbrenne fett. Når fett spaltes dannes det syrer (ketoner). Disse syrene gjør at kroppens pH går ned og personen blir «sur». Ubehandlet er dette farlig, og syreforgiftning må alltid behandles på sykehus. 

Selv om syreforgiftning er alvorlig, tar det litt tid å utvikle seg, derfor sier vi at lavt blodsukker blir fortere akutt enn høyt blodsukker. 

Typiske symptomer og tegn på høyt blodsukker:  
Mye urin, tørste og tørrhet i munn og slimhinner, rask og kraftig pusting, pusten kan lukte aceton (neglelakkfjerner), gradvis dårligere allmenntilstand, oppkast og magesmerter, sløvhet eller bevisstløshet.

Høyt blodsukker (hyperglykemi) kan ha flere forklaringer:  

 • Uoppdaget diabetes type 1
 • Insulintilførsel fra pumpe har stoppet opp
 • Økt insulinbehov som kan skyldes sykdom, stress  
 • Glemt å ta blodsukkersenkende medisin eller ikke tatt nok 
 • For lite insulin i forhold til behovet 

Førstehjelp til en våken person når du vet at blodsukkeret er høyt 

 • Ring 113 og tilkall ambulanse.
 • Du skal ikke sette insulin uten at du har erfaring med dette. Du risikerer å gjøre stor skade dersom du setter for mye insulin eller dersom det viser seg at vedkommende ikke hadde for høyt blodsukker.  
 • Registrer regelmessig livsviktige funksjoner, som grad av reaksjon (bevissthet), pust og puls inntil hjelp kommer. 

Ved syreforgiftning (ketoacidose) 
Kommer du i en situasjon hvor du mistenker at personen har syreforgiftning, er det viktig å få vedkommende til behandling på sykehus. Ta alltid kontakt med lege/legevakt.  

Er personen i ferd med å miste bevisstheten så ring 113 for videre veiledning og følg rådene under avsnittet «førstehjelp ved bevisstløshet». 

Typiske symptomer på syreforgiftning:  
Magesmerter, kvalme, acetonlukt av ånden, nedsatt bevissthet. 

Når skal du ringe 113? 

Alltid hvis personen er bevisstløs. Men hvis du er usikker så er det bedre å ringe 113 en gang for mye enn for lite. De vil kunne veilede deg på telefon så du får gjort de riktige tiltakene, så det er aldri feil å ta kontakt.