Allerede ved etableringen av Landsforeningen for sukkersyke i 1948 ble det kunngjort et ønske å støtte forskning på diabetes, og i 1958 vedtok landsstyret å opprette et eget forskningsfond. Første tildeling fant sted i 1960.

Årlig utdeling

Diabetesforbundets forskningsfond består i dag av ca. 15 millioner kroner, som skal bidra til eksterne forskningsprosjekter gjennom søknad til fondet.

Diabetesforbundet har også et eget medisinsk fagråd, hvor blant annet ny forskning blir grundig drøftet. Fagrådet består av personer med høy diabetesfaglig kompetanse, fra både klinisk medisin og forskning.

Behov for mer norsk forskning

Norske diabetesforskere er i verdensklasse. Likevel henger vi etter de andre nordiske landene. Dette vises i omfanget av norsk publisert forskning sammenlignet med de andre nordiske landene, og det vises i antall internasjonale forskningspriser fordelt mellom landene.

Diabetesforbundets forskningspris

For å bidra enda mer, etablere Diabetesforbundet en egen forskningspris i 2017. 

Målet med prisen er å hedre fremragende forskningsarbeid, samtidig som vi håper at forskningsprisen vil stimulere, motivere og inspirere til mer diabetesforskning i årene framover.

Gi til Diabetesforbundet forskningsfond og bidra til å løse diabetesgåtene!

Kontonummer for betaling: 7114.09.50631
Vipps forskningsfondet: 131293