Ungdiabetes i ditt fylke

 • Finnes i nesten alle landets fylker
 • Arrangerer aktiviteter for deg 
 • Er til stede på sosiale medier
 • Representerer din stemme i det lokale Diabetesforbundet
 • Har det gøy sammen

Finn Ungdiabetes i ditt fylke  (Klikk på "styret" og scroll til Ungdiabetes)

Ungdiabetes nasjonalt 

 • Ungdiabetes følger forbundets strategi, og være modige, troverdige og hjelpsomme. 
 • Ungdiabetes er gode formidlere av Ungdiabetes sin sak og er ungdommens stemme både innad i organisasjonen, ut mot medlemmer og til samfunnet ellers. 
 • Det er viktig for Ungdiabetes å øke allmennkunnskapen om diabetes og knuse myter og fordommer som eksisterer i samfunnet. 
 • Psykisk helse og diabetes er et viktig tema for Ungdiabetes og vi jobber for å øke fokuset på dette. 
 • Er til stede på sosiale medier og skaper et motiverende fellesskap med variert informasjon. 
 • Sørger for at man i Ungdiabetes føler seg trygg og for eksempel ikke kjenner på frykt for fordomsfulle holdninger.
 • Det skal være lav terskel for å delta i Ungdiabetes enten som tillitsvalgt eller medlem. Gjennom arrangementene skal Ungdiabetes skape glede og arenaer for erfaringsutveksling.
 • Ungdiabetes skal kjempe for personer med diabetes sine rettigheter. Alle burde ha lik rett på hjelpemidler og ny teknologi uansett alder og bosted i Norge.

Det nasjonale styret 2023-2024

Fra venstre: Jonas Ekerhovd, Maria Caparras Sand, Malin Iversen Blix, Sofie Stifjell Johansen, Emma Nilsen Furland og Haakon Haugan. Styremedlem Marta Flotve var ikke til stede da bildet ble tatt.

Navn:

Ansvarsområde

Kontaktinformasjon

Bosted/
Kommer fra

Malin Iversen Blix

Leder 

malin.blix@diabetes.no
948 40 760

Trøndelag/Nordland

Emma Nilsen Furland

Nestleder

emma.furland@diabetes.no

Vestland

Haakon Haugan

 Styremedlem haakon.haugan@diabetes.no Trøndelag
Maria Caparras Sand Styremedlem maria.sand@diabetes.no Viken
Jonas Ekerhovd

Styremedlem

jonas.ekerhovd@diabetes.no

Vestland

Marta Flotve

Styremedlem

marta.flotve@diabetes.no

Vestland

Sofie Stifjell Johansen

Styremedlem

sofie.johansen@diabetes.no

Nordland