Ungdiabetes i ditt fylke

 • Finnes i nesten alle landets fylker
 • Arrangerer aktiviteter for deg 
 • Er til stede på sosiale medier
 • Representerer din stemme i det lokale Diabetesforbundet
 • Har det gøy sammen

Finn Ungdiabetes i ditt fylke  (Klikk på "styret" og scroll til Ungdiabetes)

Ungdiabetes nasjonalt 

 • Ungdiabetes følger forbundets strategi, og være modige, troverdige og hjelpsomme. 
 • Ungdiabetes er gode formidlere av Ungdiabetes sin sak og er ungdommens stemme både innad i organisasjonen, ut mot medlemmer og til samfunnet ellers. 
 • Det er viktig for Ungdiabetes å øke allmennkunnskapen om diabetes og knuse myter og fordommer som eksisterer i samfunnet. 
 • Psykisk helse og diabetes er et viktig tema for Ungdiabetes og vi jobber for å øke fokuset på dette. 
 • Er til stede på sosiale medier og skaper et motiverende fellesskap med variert informasjon. 
 • Sørger for at man i Ungdiabetes føler seg trygg og for eksempel ikke kjenner på frykt for fordomsfulle holdninger.
 • Det skal være lav terskel for å delta i Ungdiabetes enten som tillitsvalgt eller medlem. Gjennom arrangementene skal Ungdiabetes skape glede og arenaer for erfaringsutveksling.
 • Ungdiabetes skal kjempe for personer med diabetes sine rettigheter. Alle burde ha lik rett på hjelpemidler og ny teknologi uansett alder og bosted i Norge.

Det nasjonale styret 2020-2021

Navn:

Ansvarsområde

Kontaktinformasjon

Bosted/
Kommer fra

Mathilde Natlandsmyr Leder

mathilde.natlandsmyr@diabetes.no 
413 28 499

Trøndelag/Rogaland

Katrine Mariell Karlsen

Nestleder 

katrine.karlsen@diabetes.no
411 01 739

Oslo/Nordland

Inger-Elisabeth Øien

Fylkeskontakt  inger.oien@diabetes.no
934 97 516
Oppland

Martin Økter

Fylkeskontakt 

Martin.okter@diabetes.no
415 17 125

Agder/Vestfold og Telemark

Brian Hagen Rist Sosiale medier brian.rist@diabetes.no
950 12 242
Oslo/Nordland

Emilie Haugan

Sosiale medier  emilie.haugan@diabetes.no
414 62 553
Trøndelag
Renate Sundsfjord

Sosiale medier

renate.sundsfjord@diabetes.no
470 32 686

Nordland