Om Diabetesforbundet

Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon for alle med diabetes og andre som er berørt av eller interessert i diabetes.

Diabetesforbundet jobber med å:

  • Gi støtte til alle med diabetes gjennom god, kvalitetssikret informasjon og tilgang til aktiviteter og møteplasser som gjør det lettere å mestre sykdommen.
  • Kjempe for bedre rettigheter for alle med diabetes, og fremme kunnskap og forståelse for sykdommen i samfunnet.
  • Bidra til mer forskning på diabetes – innen behandling, hjelpemidler, forebygging og psykisk helse.
  • Gi oppdatert informasjon til helsepersonell, slik at de kan gi best mulig behandling.

Diabetesforbundet skal være en troverdig, hjelpsom og modig organisasjon, og det danner en felles plattform for alle våre handlinger. Forbundet har i underkant av 33.000 medlemmer fordelt på 17 fylkeslag (som til sammen dekker alle fylkene) og 112 lokallag.

Sammen for et godt liv med diabetes – og en framtid uten
Diabetesforbundets visjon

Kontaktinformasjon

Diabetesforbundet

Postboks 6442, Etterstad | 0605 Oslo

 

Politisk arbeid

Vi jobber mye for at din stemme skal bli hørt. Sjekk vårt politiske arbeid og våre standpunkt i saker som berører deg.

Støtt vårt arbeid

Diabetessaken trenger deg!

Spør en ekspert

På Diabeteslinjen svarer erfarne veiledere, diabetessykepleier, leger, psykologer, farmasøyt og klinisk ernæringsfysiolog. Spør oss gjerne!

Bli medlem - halv pris i 2019!

Som medlem i Diabetesforbundet får du medlemsbladet Diabetes, medlemsforsikring og rabatt hos Interoptik, Odontia, Actic treningssentre, Roede AS og mange flere. 

Verv et medlem

Hjelp oss med å bli større – og vinn flotte vervepremier!