Spør oss

Diabeteslinjen

Har du spørsmål om diabetes? Få svar fra erfarne veiledere og helsepersonell, helt gratis.

Hverdager 9-15
Hverdager 9-15
Svartid 1-5 dager

Diabetesforbundets forskningspris

Hvert år deler Diabetesforbundet ut to priser for fremragende diabetesforskning - en hovedpris og en pris for yngre diabetesforskere. Formålet er å stimulere og motivere til mer diabetesforskning i Norge.

Trond Geir Jenssen og Line Wisting, vinnere av Forskningsprisen 2020

Diabetesforbundets Forskningspris 2020

Trond Geir Jenssen og Line Wisting er årets vinnere av Diabetesforbundets forskningspris. Prisene deles ut på Verdens diabetesdag 14. november.

Om årets vinnere

Om forskningsprisen

Diabetesforbundets forskningspris ble for første gang delt ut i 2017. Tildelingskomiteen består av anerkjente nordiske forskere. 

Årets forskningspriser deles ut på Verdens diabetesdag 14. november.

Kriterier for Diabetesforbundets forskningspris:

 • Prisen er på 100.000 kroner.
 • Nominer noen som har gjort en særskilt innsats innen diabetesforskning.
 • De nominerte må være forskere eller forskningsgrupper i Norge som holder høye faglige mål, og som fortsatt er aktive innen forskning.
 • Nominasjonen kan begrunnes med både enkeltstående arbeider eller resultatet av forskningsaktivitet over lengre tid.
 • Premiepengene må gå til videre diabetesforskning.
 • Nominasjonene blir vurdert av uavhengige forskere i de andre nordiske landene.

Diabetesforbundets forskningspris for yngre forskere:

 • Prisen er på 50.000 kroner og støttes av Boehringer Ingelheim og Novo Nordisk.
 • Nominer noen som utmerker seg innen diabetesforskning.
 • De nominerte forskerne må ikke ha fylt 45 år innen utgangen av 2020.
 • Premiepengene må gå til videre diabetesforskning.
 • Diabetesforbundets tildelingskomite for forskningsmidler velger ut vinneren.

Diabetesforbundets forskningspris

 • Leif Groop, M.D., Ph.D Professor i Endocrinologi ved Lund Universitet, Sverige.
 • Dr. med. Allan Flyvbjerg Centerdirektør ved Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), Region Hovedstaden og klinisk professor ved Københavns Universitet. 
 • Inger Kristensson Hallström, barnesykepleier og professor i pediatrisk omsorg ved Lunds universitet.


Diabetesforbundets forskningspris for yngre forskere

 • Benedicte Lie, professor
 • Jon Haug, spesialist i klinisk psykologi dr. philos
 • Lene Frost Andersen , professor og instituttleder
 • Marit Graue, professor, ph. d. sykepleier
 • Rolf Jorde, professor
 • Svein Olav Kolset, professor

– Skal motivere til mer forskning

– Vi ønsker å hedre fremragende forskningsarbeid, samtidig som vi håper at forskningsprisen vil inspirere og motivere til mer diabetesforskning i årene framover, sier generalsekretær i Diabetesforbundet Bjørnar Allgot.

Diabetesforbundet har lang tradisjon med utdeling av forskningsmidler til diabetesforskning gjennom forskningsfondet, og tildelingskomiteen består av anerkjente nordiske forskere.

Allgot påpeker at den forskningen som gjøres på diabetes i Norge er veldig god, men det gjøres i altfor liten skala.

– Vi har noen få og gode forskere, men vi har mange områder innen diabetes som burde vært forsket mer på, sier Allgot.

Tidligere vinnere: