Spør oss

Diabeteslinjen

Har du spørsmål om diabetes? Få svar fra erfarne veiledere og helsepersonell, helt gratis.

Hverdager 9-15
Hverdager 9-15
Svartid 1-5 dager

Diabetesforbundets forskningspris

Hvert år deler forbundet ut Diabetesforbundets forskningspris for fremragende diabetesforskning. Formålet er å hedre forskerne og stimulere til mer diabetesforskning i Norge. Prisen har flere kategorier.

Om Diabetesforbundets forskningspris

Diabetesforbundets forskningspris ble delt ut for første gang i 2017, til professor Pål Rasmus Njølstad for sitt banebrytende arbeid med diabetesgenetikk. Siden er prisen blitt utvidet med flere kategorier.

Forskningsprisen deles ut på Verdens diabetesdag 14. november.

Kategoriene under forskningsprisen

1. Diabetesforbundets forskningspris

Pengepremie: 100.000 kroner

Nominer yngre forskere som utmerker seg innen diabetesforskning.

  • De nominerte forskerne må ikke ha fylt 45 år innen utgangen av tildelingsåret.
  • Premiepengene overføres forskningskonto ved prisvinners institusjon og skal brukes til videre diabetesforskning.
  • Nominasjonen blir vurdert av Arbeidsutvalget i Medisinsk fagråd og ved behov, eksterne eksperter.
  • Prisen er støttet av Boehringer Ingelheim og Novo Nordisk.

Slik nominerer du

Send begrunnelse og kontaktinformasjon til post@diabetes.no. De nominerte vil bli kontaktet av Diabetesforbundet angående CV og publikasjonsliste.

Nominasjonsfrist: 1. september 2021.

Tildelingskomiteen oppfordrer til å nominere kvinnelige forskere.

2. Diabetesforbundets forskningspris for barneforskning

Pengepremie: 50.000 kroner

Nominer forskere eller forskningsmiljøer som har frembragt fremragende forskning med særlig relevans for barn med diabetes.

  • Nominasjonen kan begrunnes med både enkeltstående arbeider eller resultatet av forskningsaktivitet over lengre tid.
  • Premiepengene overføres forskningskonto ved prisvinners institusjon og skal brukes til videre diabetesforskning.
  • Nominasjonene blir vurdert av Arbeidsutvalget i Medisinsk fagråd og ved behov, eksterne eksperter.

Slik nominerer du

Send begrunnelse og kontaktinformasjon til post@diabetes.no. De nominerte vil bli kontaktet av Diabetesforbundet angående CV og publikasjonsliste.

Nominasjonsfrist: 1. september 2021.

Tildelingskomiteen oppfordrer til å nominere kvinnelige forskere.

Hedrer også prosjekter

Diabetesforbundet ønsker også å fremheve forskningsprosjekter med en egen pris:

Diabetesforbundets forskningspris – Årets forskningsprosjekt

Pengepremie: 20.000 kroner

Går til ett av forskningsprosjektene som har fått midler fra Diabetesforbundets forskningsfond. Den ekstra tildelingen skjer i samme år som hovedmidlene blir tildelt.

  • Forskningsprosjektet må være innovativt eller bidra til forbedring av livskvaliteten til personer med diabetes.
  • Premiepengene må gå til videre diabetesforskning.
  • Diabetesforbundets tildelingskomite for forskningsmidler velger ut vinneren.