Spør oss

Diabeteslinjen - STENGT JULI

Har du spørsmål om diabetes? Få svar fra erfarne veiledere og helsepersonell, helt gratis.

Hverdager 9-15 STENGT JULI
Hverdager 9-15 STENGT JULI
Svartid 1-5 dager STENGT JULI

Diabetesforbundets forskningspris

Hvert år deler forbundet ut Diabetesforbundets forskningspris for fremragende diabetesforskning. Formålet er å hedre forskerne og stimulere til mer diabetesforskning i Norge. Prisen har flere kategorier.

logo

Nominer til Diabetesforbundets forskningspris 2021

Diabetesforbundets forskningspris skal hedre forskernes
innsats for diabetes. Nå kan du nominere noen som har
utmerket seg. Frist 20. august 2021

Om forskningsprisen

Diabetesforbundets forskningspris ble delt ut for første gang i 2017, til professor Pål Rasmus Njølstad for sitt banebrytende arbeid med diabetesgenetikk. Siden er prisen blitt utvidet med flere kategorier.

Forskningsprisen deles ut på Verdens diabetesdag 14. november.

Kategoriene under forskningsprisen

1. Diabetesforbundets forskningspris
Pengepremie: 100.000 kroner

Nominer yngre forskere som utmerker seg innen diabetesforskning.

  • De nominerte forskerne må ikke ha fylt 45 år innen utgangen av tildelingsåret.
  • Premiepengene overføres forskningskonto ved prisvinners institusjon og skal brukes til videre diabetesforskning.
  • Nominasjonen blir vurdert av Arbeidsutvalget i Medisinsk fagråd og ved behov, eksterne eksperter.
  • Prisen er støttet av Boehringer Ingelheim og Novo Nordisk.

2. Diabetesforbundets forskningspris for barneforskning (2021)
Pengepremie: 50.000 kroner

Nominer forskere eller forskningsmiljøer som har frembragt fremragende forskning med særlig relevans for barn med diabetes.

  • Nominasjonen kan begrunnes med både enkeltstående arbeider eller resultatet av forskningsaktivitet over lengre tid.
  • Premiepengene overføres forskningskonto ved prisvinners institusjon og skal brukes til videre diabetesforskning.
  • Nominasjonene blir vurdert av Arbeidsutvalget i Medisinsk fagråd og ved behov, eksterne eksperter.

Slik nominerer du

Nominasjonsfrist: 20. august

Tildelingskomiteen oppfordrer til å nominere kvinnelige forskere.

Kontaktinformasjon og begrunnelse sendes til post@diabetes.no. De nominerte vil bli kontaktet av Diabetesforbundet angående CV og publikasjonsliste.

Tidligere vinnere

– Skal motivere til mer forskning

– Vi ønsker å hedre fremragende forskningsarbeid, samtidig som vi håper at forskningsprisen vil inspirere og motivere til mer diabetesforskning i årene framover, sier generalsekretær i Diabetesforbundet Bjørnar Allgot.

Diabetesforbundet har lang tradisjon med utdeling av forskningsmidler til diabetesforskning gjennom forskningsfondet, og tildelingskomiteen består av anerkjente nordiske forskere.

Allgot påpeker at den forskningen som gjøres på diabetes i Norge er veldig god, men det gjøres i altfor liten skala.

– Vi har noen få og gode forskere, men vi har mange områder innen diabetes som burde vært forsket mer på, sier Allgot.

Hedrer også prosjekter

Diabetesforbundet ønsker også å fremheve forskningsprosjekter med en egen pris:

Diabetesforbundets forskningspris – Årets forskningsprosjekt
Pengepremie: 20.000 kroner

Går til ett av forskningsprosjektene som har fått midler fra Diabetesforbundets forskningsfond. Den ekstra tildelingen skjer i samme år som hovedmidlene blir tildelt.

  • Forskningsprosjektet må være innovativt eller bidra til forbedring av livskvaliteten til personer med diabetes.
  • Premiepengene må gå til videre diabetesforskning.
  • Diabetesforbundets tildelingskomite for forskningsmidler velger ut vinneren.