Kosthold

Diabetesforbundets holdning er at alle trenger kunnskap om kosthold.

Vi vil gjerne bidra til økt kunnskap, som gjør det lettere å ta de gode valgene.