Medisinsk fagråd

Allerede i 1953 ble forbundets første legeråd etablert, og siden den gang har fagrådet utviklet seg til å inkludere stadig flere med ulik ekspertise fra helsesektoren – og de senere årene har også tilstedeværelsen av humanistiske fag vært mer tydelig.

Medisinsk fagråd skal gi råd i medisinske saker og politisk arbeid, og medlemmene kan bli spurt om å uttale seg når forbundet legger fram saker for myndighetene og andre beslutningstakere.

Medisinsk fagråd ledes av professor Kåre I. Birkeland.

Kåre Inge Birkeland LEDER
Professor, dr.med. Endokrinolog
Tlf: 23034587 k.i.birkeland@medisin.uio.no

Marit Graue NESTLEDER
Professor, ph.d. sykepleier
Tlf: 41434262 marit.graue@hvl.no

Ane Wilhelmsen-Langeland STYREMEDLEM
Psykolog med doktorgrad
Tlf: 92843253 diabetespsykologi@diabetes.no

Anne Haugstvedt STYREMEDLEM
Sykepleier amanuensis på Universitetet/Høyskolen i Bergen
anne.haugstvedt@hvl.no

Anne Karen Jenum STYREMEDLEM
Professor, dr.med.
a.k.jenum@medisin.uio.no

Dag Fosmark STYREMEDLEM
Overlege, dr.med. Øyelege
dag.fosmark@medisin.uio.no

Eirik Søfteland STYREMEDLEM
Lege og endokrinolog
Tlf: 41614223 eirik.softeland.med@helse-bergen.no

Hans-Jacob Bangstad STYREMEDLEM
Seksjonsoverlege
h.j.bang@frisurf.no

John Cooper STYREMEDLEM
Overlege, endokrinolog
Tlf: 51519800 john.graham.cooper@sus.no

Kirsti Bjerkan STYREMEDLEM
Klinisk ernæringsfysiolog
Tlf: 23 03 34 27

Knut Dahl-Jørgensen STYREMEDLEM
Professor em.
knut.dahl-jorgensen@medisin.uio.no

Kristian F. Hanssen STYREMEDLEM
Professor emeritus, dr.med.
kristian.hanssen@ioks.uio.no

Kristian Midthjell STYREMEDLEM
Professor, dr. med. Allmennlege, epidemiolog
kristian.midthjell@ntnu.no

Line Wisting STYREMEDLEM
Master i psykologi, ph.d.
Tlf: 93495268 diabetespsykologi@diabetes.no

Ole E. Strand STYREMEDLEM
Allmennlege
Tlf: 90568182 olstra@online.no

Ragnar Martin Joakimsen STYREMEDLEM
Overlege, dr.med.
Tlf: 77626000 Ragnar.Joakimsen@unn.no

Reidun Lisbet Skeide Kjøme STYREMEDLEM
Farmasøyt

Tilla Landbakk STYREMEDLEM
Sykepleier
Tlf: 61157328 tilla.landbakk@sykehuset-innlandet.no

Tor Claudi STYREMEDLEM
Overlege, indremedisin, allmennlege
Tlf: 75534000 tclaudi@online.no

Tore Julsrud Berg STYREMEDLEM
Seksjonsoverlege, dr.med. Endokrinolog
Tlf: 22894801 t.j.berg@ioks.uio.no

Torild Skrivarhaug STYREMEDLEM
Overlege dr.med.
torild.skrivarhaug@medisin.uio.no

Anne-Marie Aas KLINISK ERNÆRINGSFAGLIG MEDARBEIDER
Tlf: 47302912 a.m.aas@medisin.uio.no

Jon Haug PSYKOLOGISK MEDARBEIDER
Spesialist i klinisk psykologi,
Tlf: 92818066 psykologjonhaug@gmail.com

Nina Skille PEDAGOGISK MEDARBEIDER
nina@parentes.no

Trond Geir Jenssen MEDISINSK MEDARBEIDER
Professor
Tlf: 23071907 trond.jenssen@ous-hf.no

Bjørnar Allgot GENERALSEKRETÆR
Tlf: 23051800 bjoernar.allgot@diabetes.no

Sverre Ur FORBUNDSLEDER
Tlf: 91646508 sverre.ur@diabetes.no

Heidi T. Henriksen Organisasjonsrådgiver
Tlf: 90887189 heidi.henriksen@diabetes.no

Nasjonalt diabetesforumstyre

Nasjonalt Diabetesforumstyret er et tverrfaglig utvalg med fokus på opplæring og formidling av kunnskap. Diabetesforumstyret består av helsepersonell og faggrupper som jobber med diabetes, og dette styret jobber med skolering av helsepersonell innen diabetes.

Den største og viktigste oppgaven for forumstyret er planlegging og gjennomføring av nasjonalt Diabetesforum. Hvert andre år arrangerer vi nasjonalt Diabetesforum hvor det tverrfaglige diabetesmiljøet møtes til faglig oppdatering.

Nasjonalt Diabetesforumstyre ledes av professor em. Knut Dahl-Jørgensen.

Knut Dahl-Jørgensen LEDER
knut.dahl-jorgensen@medisin.uio.no

Ole E. Strand NESTLEDER
Tlf: 90568182 olstra@online.no

Annette Bævre Larsen STYREMEDLEM
Tlf: 92266956 annettebl@live.com

Bente Aksnes BRUKERREPRESENTANT
Tlf: 41667056 baks@online.no

Brit Bechensteen STYREMEDLEM
Tlf: 41451168 brbe@ahus.no

Edel Olstad STYREMEDLEM
Tlf: 90042682 fotedel@online.no

Eirin Winje STYREMEDLEM
diabetespsykologi@diabetes.no

Emilie Haugan UNGDIABETES NASJONALT
emilius 1@live.no

Janne Smedberg STYREMEDLEM
janne.smedberg@apotek.no

Karianne Fjeld Løvaas STYREMEDLEM
Tlf: 55979500 karianne.loevaas@noklus.no

Kirsti Nøkleby STYREMEDLEM
kjerstno@hotmail.com

Kristin Aske STYREMEDLEM
Tlf: 99393586 kristin.aske@rennesoy.kommune.no

Kristin Melkevik Kolltveit STYREMEDLEM
kristin.kolltveit@gmail.com

Lars Tore Haugan SENTRALSTYREREPRESENTANT
Tlf: 90999061 lars.tore.haugan@diabetes.no

Lise Sundby Nybo STYREMEDLEM
Tlf: 90864033 lise.s.nybo@gmail.com

Liv Krossøy STYREMEDLEM
liv.krossoey@fagforbundet-sandefjord.no

Sverre Ur FORBUNDSLEDER
Tlf: 91646508 sverre.ur@diabetes.no

Tilla Landbakk STYREMEDLEM
Tlf: 61157328 tilla.landbakk@sykehuset-innlandet.no

Tor Claudi STYREMEDLEM
Tlf: 75534000 tclaudi@online.no

Trond Geir Jenssen MEDISINSK MEDARBEIDER
Tlf: 23071907 trond.jenssen@ous-hf.no

Heidi T. Henriksen Organisasjonsrådgiver
Tlf: 90887189 heidi.henriksen@diabetes.no

 

Bodil E Tungland VARAMEDLEM
bodil.elvie@gmail.com

Håkon Jensen VARAMEDLEM
Tlf: 99272050 hakon@ovi.no

Kari Saxegaard VARAMEDLEM
kari@diabetikersenter.no

Katrine Mariell Karlsen VARA UNGDIABETES NASJONALT
katrine.karlsen@diabetes.no

Kristina Ravnås Sunde VARAMEDLEM
Tlf: 98626270 kriravn@gmail.com

Kurt Rønning VARAMEDLEM
Tlf: 91888809 kurt.ronning@fagforbundet.no

Line Wisting VARAMEDLEM
Tlf: 93495268 diabetespsykologi@diabetes.no

Normund Svoen VARAMEDLEM
Tlf: 95770807 svoens@gmail.com

Sondre Vatne Meling VARAMEDLEM
sondre.vatne.meling@sus.no

Terje Gjengedal VARA BRUKERREPRESENTANT
terje.gjengedal@hotmail.com

Thea Krogvig Bjørnstad VARAMEDLEM
theakrogvig.bjornstad@sykehuset-innlandet.no

Tore Reinholdt VARAMEDLEM
tore.reinholdt@apotek.no

Torill Lien Nilsen VARA SENTRALSTYREREPRESENTANT
Tlf: 91111312 torill.nilsen@diabetes.no

Faggruppe for diabetespsykologi

Faggruppe for diabetespsykologi arbeider for å fremme og utvikle kompetanse på psykologien knyttet til diabetes, både blandt helsepersonell og brukere. Faggruppen er en arena for erfaringsutveksling, faglige diskusjoner og skal arbeide for å bygge opp kunnskapen om diabetes, psykisk helse og psykologiske utfordringer.

Faggruppe for diabetespsykologi ledes av psykologspesialist Ane Wilhelmsen-Langeland.

Ane Wilhelmsen-Langeland LEDER
Tlf: 92843253
diabetespsykologi@diabetes.no

Eirin Winje MEDLEM
diabetespsykologi@diabetes.no

Eline Alten MEDLEM
diabetespsykologi@diabetes.no

Jon Haug MEDLEM OG PSYKOLOGISK MEDARBEIDER
Tlf: 92818066

Line Wisting MEDLEM
Tlf: 93495268
diabetespsykologi@diabetes.no

Nina Handelsby MEDLEM
diabetespsykologi@diabetes.no

Randi Abrahamsen MEDLEM
diabetespsykologi@diabetes.no

Martine Hemstad Lyslid SENTRALSTYREREPRESENTANT
Tlf: 99387144
martine.hemstad.lyslid@diabetes.no

Inger-Elisabeth Øien UNGDIABETES NASJONALT
Tlf: 93497516
inger.oien@diabetes.no

Katrine Mariell Karlsen UNGDIABETES NASJONALT, VARA
Tlf: 41101739
katrine.karlsen@diabetes.no

Heidi T. Henriksen KOORDINATOR DIABETESFORBUNDET
Tlf: 90887189
heidi.henriksen@diabetes.no

Omsorgsutvalget i Diabetesforbundet

Omsorgsutvalget skal representere stemmen og interessen til de som ikke kan behandle og/eller administrere sin egen diabetes. Barn under 18 år er ikke i målgruppen. Utvalget skal være et rådgivende organ i saker som angår målgruppen.

Omsorgsutvalget i Diabetesforbundet ledes av diabetessykepleier Tilla Landbakk.

Tilla Landbakk LEDER
Tlf: 61157328 tilla.landbakk@sykehuset-innlandet.no

Lars Tore Haugan SENTRALSTYRET OG FORUMSTYRETS REPRESENTANT
lars.tore.haugan@diabetes.no

Inger Myrtvedt SENTRALSTYRET 
inger.myrtvedt@diabetes.no

Hilde Weltsch ANSATT KOMMUNEHELSETJENESTEN
hildeweltsch@gmail.com

Gry Lillejordet DIABETESSYKEPLEIER DIABETESFORBUNDET
gry.lillejordet@diabetes.no

Heidi T. Henriksen KOORDINATOR DIABETESFORBUNDET
heid.henriksen@diabetes.no