Medisinsk fagråd

Allerede i 1953 ble forbundets første legeråd etablert, og siden den gang har fagrådet utviklet seg til å inkludere stadig flere med ulik ekspertise fra helsesektoren – og de senere årene har også tilstedeværelsen av humanistiske fag vært mer tydelig.

Medisinsk fagråd skal gi råd i medisinske saker og politisk arbeid, og medlemmene kan bli spurt om å uttale seg når forbundet legger fram saker for myndighetene og andre beslutningstakere.

Medisinsk fagråd ledes av professor Kåre I. Birkeland.

Kåre Inge Birkeland LEDER
Professor, dr.med. Endokrinolog
k.i.birkeland@medisin.uio.no

Marit Graue NESTLEDER
Professor, ph.d. sykepleier
marit.graue@hvl.no

Ane Wilhelmsen-Langeland STYREMEDLEM
Psykolog med doktorgrad
diabetespsykologi@diabetes.no

Anne Haugstvedt STYREMEDLEM
Sykepleier amanuensis på Universitetet/Høyskolen i Bergen
anne.haugstvedt@hvl.no

Anne Karen Jenum STYREMEDLEM
Professor, dr.med.
a.k.jenum@medisin.uio.no

Dag Fosmark STYREMEDLEM
Overlege, dr.med. Øyelege
dag.fosmark@medisin.uio.no

Eirik Søfteland STYREMEDLEM
Lege og endokrinolog
eirik.softeland.med@helse-bergen.no

Hans-Jacob Bangstad STYREMEDLEM
Seksjonsoverlege
h.j.bang@frisurf.no

John Cooper STYREMEDLEM
Overlege, endokrinolog
john.graham.cooper@sus.no

Kirsti Bjerkan STYREMEDLEM
Klinisk ernæringsfysiolog
kibjer@ous-hf.no

Knut Dahl-Jørgensen STYREMEDLEM
Professor em.
knut.dahl-jorgensen@medisin.uio.no

Kristian F. Hanssen STYREMEDLEM
Professor emeritus, dr.med.
kristian.hanssen@ioks.uio.no

Kristian Midthjell STYREMEDLEM
Professor, dr. med. Allmennlege, epidemiolog
kristian.midthjell@ntnu.no

Line Wisting STYREMEDLEM
Master i psykologi, ph.d.
diabetespsykologi@diabetes.no

Ole E. Strand STYREMEDLEM
Allmennlege
olstra@online.no

Ragnar Martin Joakimsen STYREMEDLEM
Overlege, dr.med.
Ragnar.Joakimsen@unn.no

Tilla Landbakk STYREMEDLEM
Sykepleier
tilla.landbakk@sykehuset-innlandet.no

Tor Claudi STYREMEDLEM
Overlege, indremedisin, allmennlege
tclaudi@online.no

Tore Julsrud Berg STYREMEDLEM
Seksjonsoverlege, dr.med. Endokrinolog
t.j.berg@ioks.uio.no

Torild Skrivarhaug STYREMEDLEM
Overlege dr.med.
torild.skrivarhaug@medisin.uio.no

Anne-Marie Aas ERNÆRINGSFAGLIG MEDARBEIDER
Klinisk ernæringsfysiolog
a.m.aas@medisin.uio.no

Jon Haug PSYKOLOGISK MEDARBEIDER
Spesialist i klinisk psykologi,
psykologjonhaug@gmail.com

Nina Skille PEDAGOGISK MEDARBEIDER
nina@parentes.no

Trond Geir Jenssen MEDISINSK MEDARBEIDER
Professor
trond.jenssen@ous-hf.no

Anne-Grete Skjellanger GENERALSEKRETÆR
ask@diabetes.no

Sverre Ur FORBUNDSLEDER
sverre.ur@diabetes.no

Heidi T. Henriksen ORGANISASJONSRÅDGIVER
heidi.henriksen@diabetes.no

Nasjonalt diabetesforumstyre

Nasjonalt Diabetesforumstyret er et tverrfaglig utvalg med fokus på opplæring og formidling av kunnskap. Diabetesforumstyret består av helsepersonell og faggrupper som jobber med diabetes, og dette styret jobber med skolering av helsepersonell innen diabetes.

Den største og viktigste oppgaven for forumstyret er planlegging og gjennomføring av nasjonalt Diabetesforum. Hvert andre år arrangerer vi nasjonalt Diabetesforum hvor det tverrfaglige diabetesmiljøet møtes til faglig oppdatering.

Nasjonalt Diabetesforumstyre ledes av professor em. Knut Dahl-Jørgensen.

Knut Dahl-Jørgensen LEDER
Professor em.
knut.dahl-jorgensen@medisin.uio.no

Ole E. Strand NESTLEDER
Allmennlege
olstra@online.no

Annette Bævre Larsen STYREMEDLEM
Diabetessykepleier
annettebl@live.com

Edel Olstad STYREMEDLEM
Fotterapeut
fotedel@online.no

Eirin Winje STYREMEDLEM
Psykologspesialist
diabetespsykologi@diabetes.no

Emilie Haugan UNGDIABETES NASJONALT
emilius 1@live.no

Janne Smedberg STYREMEDLEM
Farmasøyt, PhD
janne.smedberg@apotek.no

Karianne Fjeld Løvaas STYREMEDLEM
Bioingeniør
karianne.loevaas@noklus.no

Kirsti Bjerkan STYREMEDLEM
Klinisk ernæringsfysiolog 
kibjer@ous-hf.no

Kjersti Nøkleby STYREMEDLEM
Allmennlege
kjerstno@hotmail.com

Kristin Melkevik Kolltveit STYREMEDLEM
Tannlege
kristin.kolltveit@gmail.com

Kurt Rønning STYREMEDLEM
Hjelpepleier
kurt.ronning@fagforbundet.no

Lars Tore Haugan SENTRALSTYREREPRESENTANT
lars.tore.haugan@diabetes.no

Lise Sundby Nybo STYREMEDLEM
Ortopediineniør 
lise.s.nybo@gmail.com

Sondre Vatne Meling STYREMEDLEM
Overlege
sondre.vatne.meling@sus.no

Sverre Ur FORBUNDSLEDER
sverre.ur@diabetes.no

Terje Gjengedal BRUKERREPRESENTANT
terje.gjengedal@hotmail.com

Tilla Landbakk STYREMEDLEM
Diabetessykepleier
tilla.landbakk@sykehuset-innlandet.no

Trond Geir Jenssen MEDISINSK MEDARBEIDER
Professor
trond.jenssen@ous-hf.no

Heidi T. Henriksen ORGANISASJONSRÅDGIVER
heidi.henriksen@diabetes.no

 

Ann-Karin Andorsen VARAMEDLEM
Diabetessykepleier
annkarinandorsen@gmail.com

Dag Hofsø VARAMEDLEM
Overlege
dag.hofso@siv.no

Elisabeth Jacobsen VARAMEDLEM
Diabetessykepleier
e_aadne@hotmail.com

Ellen Krohn VARAMEDLEM
Ortopediingeniør
ellen.krohn@teknomed.no

Katrine Mariell Karlsen VARA UNGDIABETES NASJONALT
katrine.karlsen@diabetes.no

Kristina Ravnås Sunde VARAMEDLEM
Diabetessykepleier
kriravn@gmail.com

Line Wisting VARAMEDLEM
Forsker, PhD
diabetespsykologi@diabetes.no

Normund Svoen VARAMEDLEM
Allmennlege
svoens@gmail.com

Severina Haugvik VARAMEDLEM
Klinisk ernæringsfysiolog
severina.haugvik@gmail.com

Thea Krogvig Bjørnstad VARAMEDLEM
Bioingeniør
theakrogvig.bjornstad@sykehuset-innlandet.no

Tore Reinholdt VARAMEDLEM
Farmasøyt
tore.reinholdt@apotek.no

Torill Lien Nilsen VARA SENTRALSTYREREPRESENTANT
torill.nilsen@diabetes.no

Faggruppe for diabetespsykologi

Faggruppe for diabetespsykologi arbeider for å fremme og utvikle kompetanse på psykologien knyttet til diabetes, både blandt helsepersonell og brukere. Faggruppen er en arena for erfaringsutveksling, faglige diskusjoner og skal arbeide for å bygge opp kunnskapen om diabetes, psykisk helse og psykologiske utfordringer.

Faggruppe for diabetespsykologi ledes av psykologspesialist Ane Wilhelmsen-Langeland.

Ane Wilhelmsen-Langeland LEDER
diabetespsykologi@diabetes.no

Eirin Winje MEDLEM
diabetespsykologi@diabetes.no

Eline Alten MEDLEM
diabetespsykologi@diabetes.no

Jon Haug MEDLEM OG PSYKOLOGISK MEDARBEIDER
diabetespsykologi@diabetes.no

Line Wisting MEDLEM
diabetespsykologi@diabetes.no

Nina Handelsby MEDLEM
diabetespsykologi@diabetes.no

Randi Abrahamsen MEDLEM
diabetespsykologi@diabetes.no

Martine Hemstad Lyslid SENTRALSTYREREPRESENTANT
martine.hemstad.lyslid@diabetes.no

Brian Hagen Rist UNGDIABETES NASJONALT
brian.rist@diabetes.no

Renate Jørgensen Sundsfjord UNGDIABETES NASJONALT, VARA
renate.sundsfjord@diabetes.no

Heidi T. Henriksen KOORDINATOR DIABETESFORBUNDET
heidi.henriksen@diabetes.no

Omsorgsutvalget i Diabetesforbundet

Omsorgsutvalget skal representere stemmen og interessen til de som ikke kan behandle og/eller administrere sin egen diabetes. Barn under 18 år er ikke i målgruppen. Utvalget skal være et rådgivende organ i saker som angår målgruppen.

Omsorgsutvalget i Diabetesforbundet ledes av diabetessykepleier Tilla Landbakk.

Tilla Landbakk LEDER
tilla.landbakk@sykehuset-innlandet.no

Lars Tore Haugan SENTRALSTYRET OG FORUMSTYRETS REPRESENTANT
lars.tore.haugan@diabetes.no

Inger Myrtvedt SENTRALSTYRET 
inger.myrtvedt@diabetes.no

Hilde Weltsch ANSATT KOMMUNEHELSETJENESTEN
hildeweltsch@gmail.com

Gry Lillejordet DIABETESSYKEPLEIER DIABETESFORBUNDET
gry.lillejordet@diabetes.no

Heidi T. Henriksen KOORDINATOR DIABETESFORBUNDET
heid.henriksen@diabetes.no