Medisinsk fagråd

Allerede i 1953 ble forbundets første legeråd etablert, og siden den gang har fagrådet utviklet seg til å inkludere stadig flere med ulik ekspertise fra helsesektoren – og de senere årene har også tilstedeværelsen av humanistiske fag vært mer tydelig.

Medisinsk fagråd skal gi råd i medisinske saker og politisk arbeid, og medlemmene kan bli spurt om å uttale seg når forbundet legger fram saker for myndighetene og andre beslutningstakere.

Medisinsk fagråd ledes av professor Kåre I. Birkeland.

Kåre Inge Birkeland LEDER
Professor, dr.med. Endokrinolog
k.i.birkeland@medisin.uio.no

Anne Haugstvedt NESTLEDER
Professor, ph.d. sykepleier
anne.haugstvedt@hvl.no

Anne Karen Jenum STYREMEDLEM
Professor, em.
a.k.jenum@medisin.uio.no

Bjørn Olav Åsvold STYREMEDLEM
Professor, dr. med, epidemiolog, HUNT
bjorn.o.asvold@ntnu.no

Dag Fosmark STYREMEDLEM
Overlege, dr.med. Øyelege
dag.fosmark@medisin.uio.no

Eirik Søfteland STYREMEDLEM
Overlege endokrinolog
eirik.søfteland.med@helse-bergen.no

Eirik Årsand STYREMEDLEM
Professor i Helseteknologi
eirik.arsand@uit.no

Emelie Svensson STYREMEDLEM
Allmennlege
emil_emelie@hotmail.com

Hans-Jacob Bangstad STYREMEDLEM
Seksjonsoverlege
hans.jacob.bangstad@gmail.com

Kari Anne Sveen STYREMEDLEM
Overlege, spesialist i endokrinologi og indremedisin, ph.d.
kasvee@ous-hf.no

Kirsti Bjerkan STYREMEDLEM
Klinisk ernæringsfysiolog
kibjer@ous-hf.no

Line Wisting STYREMEDLEM
Master i psykologi, ph.d.
diabetespsykologi@diabetes.no

Marit Graue STYREMEDLEM
Professor sykepleier
Marit.Graue@hvl.no

Nina Handelsby STYREMEDLEM
Psykologspesialist
nina.handelsby@gmail.com

Ole E. Strand STYREMEDLEM
Allmennlege
olstra@online.no

Ragnar Martin Joakimsen STYREMEDLEM
Overlege, dr.med.
Ragnar.Joakimsen@unn.no

Sidsel Rykken STYREMEDLEM
Farmasøyt
sidsel@helseihardanger.no

Sondre Vatne Meling STYREMEDLEM
Overlege endokrinolog
sondre.meling@gmail.com

Tone Singstad STYREMEDLEM
Diabetessykepleier
tone.singstad@ahus.no

Tone Vonheim Madsen STYREMEDLEM
Diabetessykepleier, Noklus
tone.vonheim.madsen@noklus.no

Tore Julsrud Berg STYREMEDLEM
Seksjonsoverlege, dr.med. Endokrinolog
t.j.berg@ioks.uio.no

Torild Skrivarhaug STYREMEDLEM
Overlege dr.med.
torild.skrivarhaug@medisin.uio.no

Ane Wilhelmsen-Langeland PSYKOLOGISK MEDARBEIDER
Psykolog med doktorgrad
diabetespsykologi@diabetes.no

Anne-Marie Aas ERNÆRINGSFAGLIG MEDARBEIDER
Klinisk ernæringsfysiolog
a.m.aas@medisin.uio.no

Nina Skille PEDAGOGISK MEDARBEIDER
nina@parentes.no

Trond Geir Jenssen MEDISINSK MEDARBEIDER
Professor
trond.jenssen@ous-hf.no

Cecilia Roksvåg FORBUNDSLEDER
cecilie.roksvaag@diabetes.no

Heidi T. Henriksen ORGANISASJONSRÅDGIVER
heidi.henriksen@diabetes.no

Nasjonalt diabetesforumstyre

Nasjonalt Diabetesforumstyret er et tverrfaglig utvalg med fokus på opplæring og formidling av kunnskap. Diabetesforumstyret består av helsepersonell og faggrupper som jobber med diabetes, og dette styret jobber med skolering av helsepersonell innen diabetes.

Den største og viktigste oppgaven for forumstyret er planlegging og gjennomføring av nasjonalt Diabetesforum. Hvert andre år arrangerer vi nasjonalt Diabetesforum hvor det tverrfaglige diabetesmiljøet møtes til faglig oppdatering.

Nasjonalt Diabetesforumstyre ledes av overlege Sondre Vatne Meling.

Sondre Vatne Meling LEDER
Overlege
sondre.vatne.meling@sus.no

Tilla Landbakk NESTLEDER
Diabetessykepleier
tilla.landbakk@sykehuset-innlandet.no

Kjersti Nøkleby ANDRE NESTLEDER
Allmennlege
kjerstno@hotmail.com

Dag Hofsø STYREMEDLEM
Overlege
dag.hofso@siv.no

Eline Alten STYREMEDLEM
Psykiater
diabetespsykologi@diabetes.no

Eline Juel Bjørkevik STYREMEDLEM
Tannpleier/Munnhelse
elineb@viken.no

Elisabeth Øines STYREMEDLEM
Allmennlege
elisabethøines@hotmail.com

Finn Thomsen Asmussen STYREMEDLEM
Fotterapeut
mr.thomsen76@gmail.com

Heidi Stifjell STYREMEDLEM
Diabetessykepleier legekontor
heidi.stifjell@sortland.kommune.no

Hilde Ariansen STYREMEDLEM
Farmasøyt apoteakforeningen
hilde.ariansen@apotek.no

Karianne Fjeld Løvaas STYREMEDLEM
Bioingeniør
karianne.loevaas@noklus.no

Kirsti Bjerkan STYREMEDLEM
Klinisk ernæringsfysiolog 
kibjer@ous-hf.no

Lise Sundby Nybo STYREMEDLEM
Ortopediineniør 
lise.s.nybo@gmail.com

Merethe S. Westberg STYREMEDLEM
Diabetessykepleier
merethe.westberg@siv.no

Morten Caspersen STYREMEDLEM
Helsefagarbeider
morty.caspersen@gmail.com

Dagfinn Østbye BRUKERREPRESENTANT
dagfi-oe@online.no

Trond Geir Jenssen MEDISINSK MEDARBEIDER
Professor
trond.jenssen@ous-hf.no

Cecilie W. Roksvåg FORBUNDSLEDER
cecilie.roksvaag@diabetes.no

Madelen Waagan Roksvåg UNGDIABETES NASJONALT
madelen.roksvaag@diabetes.no

Lars Tore Haugan SENTRALSTYREREPRESENTANT
lars.tore.haugan@diabetes.no

Heidi T. Henriksen ORGANISASJONSRÅDGIVER
heidi.henriksen@diabetes.no

Ann-Karin Andorsen VARAMEDLEM
Diabetessykepleier
annkarinandorsen@gmail.com

Camilla Aker VARAMEDLEM
Bioingeniør
camilla.aker@ous-hf.no

Ellen Krohn VARAMEDLEM
Ortopediingeniør
ellen.krohn@teknomed.no

Gunn Kristin Langvoll VARAMEDLEM
Diabetessykepleier
gunn.kristin.aftret.langvoll@finnmarkssykehuset.no

Kathrine Fossen Rosenberg VARAMEDLEM
Fotterapeut
kfrosenberg@gmail.com

Helge Sporsheim VARAMEDLEM
Hjelpepleier
helge.sporsheim@fagforbundet.no

Janne Smedberg VARAMEDLEM
Farmasøyt, PhD
janne.smedberg@apotek.no

Kristin Melkevik Kolltveit VARAMEDLEM
Tannlege/Munnhelse
kristin.kolltveit@gmail.com

Kristina Ravnås Sunde VARAMEDLEM
Diabetessykepleier
kriravn@gmail.com

Normund Svoen VARAMEDLEM
Allmennlege
svoens@gmail.com

Severina Haugvik VARAMEDLEM
Klinisk ernæringsfysiolog
severina.haugvik@gmail.com

Sverre Christiansen VARAMEDLEM
Sykehuslege
sverre.christiansen@ntnu.no

Martine Hemstad Lyslid VARA BRUKERREPRESENTANT
martine.hemstad.lyslid@diabetes.no

Sofie Stifjell Johansen VARA UNGDIABETES NASJONALT
sofie.johansen@diabetes.no

Marthe Kraabøl VARA SENTRALSTYRET
marthe.kraabol@diabetes.no

Faggruppe for diabetespsykologi

Faggruppe for diabetespsykologi arbeider for å fremme og utvikle kompetanse på psykologien knyttet til diabetes, både blandt helsepersonell og brukere. Faggruppen er en arena for erfaringsutveksling, faglige diskusjoner og skal arbeide for å bygge opp kunnskapen om diabetes, psykisk helse og psykologiske utfordringer.

Faggruppe for diabetespsykologi ledes av psykologspesialist Ane Wilhelmsen-Langeland.

Ane Wilhelmsen-Langeland LEDER og PSYKOLOGISK MEDARBEIDER
diabetespsykologi@diabetes.no

Cecilie Vegsundvåg MEDLEM
diabetespsykologi@diabetes.no

Charlotte Skajaa MEDLEM
diabetespsykologi@diabetes.no

Eline Alten MEDLEM
diabetespsykologi@diabetes.no

Frida Erlandsen MEDLEM
diabetespsykologi@diabetes.no

Ingrid Shank MEDLEM
diabetespsykologi@diabetes.no

Line Wisting MEDLEM
diabetespsykologi@diabetes.no

Nina Handelsby MEDLEM
diabetespsykologi@diabetes.no

Randi Abrahamsen MEDLEM
diabetespsykologi@diabetes.no

Renate Jørgensen Sundsfjord UNGDIABETES NASJONALT
renate.sundsfjord@diabetes.no

Inger-Elisabeth Øien UNGDIABETES NASJONALT, VARA
inger.oien@diabetes.no

Heidi T. Henriksen KOORDINATOR DIABETESFORBUNDET
heidi.henriksen@diabetes.no

Omsorgsutvalget i Diabetesforbundet

Omsorgsutvalget skal representere stemmen og interessen til de som ikke kan behandle og/eller administrere sin egen diabetes. Barn under 18 år er ikke i målgruppen. Utvalget skal være et rådgivende organ i saker som angår målgruppen.

Omsorgsutvalget i Diabetesforbundet ledes av diabetessykepleier Tilla Landbakk.

Tilla Landbakk LEDER
tilla.landbakk@sykehuset-innlandet.no

Lars Tore Haugan SENTRALSTYRET OG FORUMSTYRETS REPRESENTANT
lars.tore.haugan@diabetes.no

Inger Myrtvedt SENTRALSTYRET 
inger.myrtvedt@diabetes.no

Hilde Weltsch ANSATT KOMMUNEHELSETJENESTEN
hildeweltsch@gmail.com

Tobias Peterson Sykehjemslege
carl.tobias.peterson@hamar.kommune.no

Gry Lillejordet DIABETESSYKEPLEIER DIABETESFORBUNDET
gry.lillejordet@diabetes.no

Heidi T. Henriksen KOORDINATOR DIABETESFORBUNDET
heid.henriksen@diabetes.no