Medisinsk fagråd

Allerede i 1953 ble forbundets første legeråd etablert, og siden den gang har fagrådet utviklet seg til å inkludere stadig flere med ulik ekspertise fra helsesektoren – og de senere årene har også tilstedeværelsen av humanistiske fag vært mer tydelig.

Medisinsk fagråd skal gi råd i medisinske saker og politisk arbeid, og medlemmene kan bli spurt om å uttale seg når forbundet legger fram saker for myndighetene og andre beslutningstakere.

Medisinsk fagråd ledes av professor Kåre I. Birkeland.

Kåre Inge Birkeland LEDER
Professor, dr.med. Endokrinolog
k.i.birkeland@medisin.uio.no

Anne Haugstvedt NESTLEDER
Professor, ph.d. sykepleier
anne.haugstvedt@hvl.no

Anne Karen Jenum STYREMEDLEM
Professor, em.
a.k.jenum@medisin.uio.no

Bjørn Olav Åsvold STYREMEDLEM
Professor, dr. med, epidemiolog, HUNT
bjorn.o.asvold@ntnu.no

Dag Fosmark STYREMEDLEM
Overlege, dr.med. Øyelege
dag.fosmark@medisin.uio.no

Eirik Årsand STYREMEDLEM
Professor i Helseteknologi
eirik.arsand@uit.no

Emelie Svensson STYREMEDLEM
Allmennlege
emil_emelie@hotmail.com

Hans-Jacob Bangstad STYREMEDLEM
Seksjonsoverlege
Hans-Jacob.Bangstad@ous-hf.no

Kari Anne Sveen STYREMEDLEM
Overlege, spesialist i endokrinologi og indremedisin, ph.d.
kasvee@ous-hf.no

Kirsti Bjerkan STYREMEDLEM
Klinisk ernæringsfysiolog
kibjer@ous-hf.no

Knut Dahl-Jørgensen STYREMEDLEM
Professor em.
knut.dahl-jorgensen@medisin.uio.no

Kristian Midthjell STYREMEDLEM
Professor, dr. med. Allmennlege, epidemiolog
kristian.midthjell@ntnu.no

Line Wisting STYREMEDLEM
Master i psykologi, ph.d.
diabetespsykologi@diabetes.no

Nina Handelsby STYREMEDLEM
Psykologspesialist
nina.handelsby@gmail.com

Ole E. Strand STYREMEDLEM
Allmennlege
olstra@online.no

Ragnar Martin Joakimsen STYREMEDLEM
Overlege, dr.med.
Ragnar.Joakimsen@unn.no

Sidsel Rykken STYREMEDLEM
Farmasøyt
sidsel@helseihardanger.no

Tone Singstad STYREMEDLEM
Diabetessykepleier
tone.singstad@ahus.no

Tone Vonheim Madsen STYREMEDLEM
Diabetessykepleier, Noklus
tone.vonheim.madsen@noklus.no

Tore Julsrud Berg STYREMEDLEM
Seksjonsoverlege, dr.med. Endokrinolog
t.j.berg@ioks.uio.no

Torild Skrivarhaug STYREMEDLEM
Overlege dr.med.
torild.skrivarhaug@medisin.uio.no

Ane Wilhelmsen-Langeland PSYKOLOGISK MEDARBEIDER
Psykolog med doktorgrad
diabetespsykologi@diabetes.no

Anne-Marie Aas ERNÆRINGSFAGLIG MEDARBEIDER
Klinisk ernæringsfysiolog
a.m.aas@medisin.uio.no

Nina Skille PEDAGOGISK MEDARBEIDER
nina@parentes.no

Trond Geir Jenssen MEDISINSK MEDARBEIDER
Professor
trond.jenssen@ous-hf.no

Cecilia Roksvåg FORBUNDSLEDER
cecilie.roksvaag@diabetes.no

Heidi T. Henriksen ORGANISASJONSRÅDGIVER
heidi.henriksen@diabetes.no

Nasjonalt diabetesforumstyre

Nasjonalt Diabetesforumstyret er et tverrfaglig utvalg med fokus på opplæring og formidling av kunnskap. Diabetesforumstyret består av helsepersonell og faggrupper som jobber med diabetes, og dette styret jobber med skolering av helsepersonell innen diabetes.

Den største og viktigste oppgaven for forumstyret er planlegging og gjennomføring av nasjonalt Diabetesforum. Hvert andre år arrangerer vi nasjonalt Diabetesforum hvor det tverrfaglige diabetesmiljøet møtes til faglig oppdatering.

Nasjonalt Diabetesforumstyre ledes av professor em. Knut Dahl-Jørgensen.

Knut Dahl-Jørgensen LEDER
Professor em.
knut.dahl-jorgensen@medisin.uio.no

Ole E. Strand NESTLEDER
Allmennlege
olstra@online.no

Sondre Vatne Meling ANDRE NESTLEDER
Overlege
sondre.vatne.meling@sus.no

Annette Bævre Larsen STYREMEDLEM
Diabetessykepleier
annettebl@live.com

Edel Olstad STYREMEDLEM
Fotterapeut
fotedel@online.no

Eirin Winje STYREMEDLEM
Psykologspesialist
diabetespsykologi@diabetes.no

Heidi Stifjell STYREMEDLEM
Diabetessykepleier legekontor
heidi.stifjell@sortland.kommune.no

Janne Smedberg STYREMEDLEM
Farmasøyt, PhD
janne.smedberg@apotek.no

Karianne Fjeld Løvaas STYREMEDLEM
Bioingeniør
karianne.loevaas@noklus.no

Kirsti Bjerkan STYREMEDLEM
Klinisk ernæringsfysiolog 
kibjer@ous-hf.no

Kjersti Nøkleby STYREMEDLEM
Allmennlege
kjerstno@hotmail.com

Kristin Melkevik Kolltveit STYREMEDLEM
Tannlege/Munnhelse
kristin.kolltveit@gmail.com

Kurt Rønning STYREMEDLEM
Hjelpepleier
kurt.ronning@fagforbundet.no

Lise Sundby Nybo STYREMEDLEM
Ortopediineniør 
lise.s.nybo@gmail.com

Tilla Landbakk STYREMEDLEM
Diabetessykepleier
tilla.landbakk@sykehuset-innlandet.no

Terje Gjengedal BRUKERREPRESENTANT
terje.gjengedal@hotmail.com

Trond Geir Jenssen MEDISINSK MEDARBEIDER
Professor
trond.jenssen@ous-hf.no

Cecilie Roksvåg FORBUNDSLEDER
cecilie.roksvaag@diabetes.no

Brian Hagen Rist UNGDIABETES NASJONALT
brian.rist@diabetes.no

Lars Tore Haugan SENTRALSTYREREPRESENTANT
lars.tore.haugan@diabetes.no

Heidi T. Henriksen ORGANISASJONSRÅDGIVER
heidi.henriksen@diabetes.no

Ann-Karin Andorsen VARAMEDLEM
Diabetessykepleier
annkarinandorsen@gmail.com

Dag Hofsø VARAMEDLEM
Overlege
dag.hofso@siv.no

Eline Juel Bjørkevik VARAMEDLEM
Tannpleier/Munnhelse
elineb@viken.no

Elisabeth Jacobsen VARAMEDLEM
Diabetessykepleier
e_aadne@hotmail.com

Ellen Krohn VARAMEDLEM
Ortopediingeniør
ellen.krohn@teknomed.no

Emilie Storli VARAMEDLEM
Helsefagarbeider
Emilie.Storli@fagforbundet.no

Gørild Sundnes Furenes VARAMEDLEM
Fotterapeut
gsfurenes@lyse.net

Kristina Ravnås Sunde VARAMEDLEM
Diabetessykepleier
kriravn@gmail.com

Line Wisting VARAMEDLEM
Forsker, PhD
diabetespsykologi@diabetes.no

Normund Svoen VARAMEDLEM
Allmennlege
svoens@gmail.com

Severina Haugvik VARAMEDLEM
Klinisk ernæringsfysiolog
severina.haugvik@gmail.com

Thea Krogvig Bjørnstad VARAMEDLEM
Bioingeniør
theakrogvig.bjornstad@sykehuset-innlandet.no

Tore Reinholdt VARAMEDLEM
Farmasøyt
tore.reinholdt@apotek.no

Martine Hemstad Lyslid VARA BRUKERREPRESENTANT
martine.hemstad.lyslid@diabetes.no

Renate Sundsfjord VARA UNGDIABETES NASJONALT
renate Sundsfjord@diabetes.no

Faggruppe for diabetespsykologi

Faggruppe for diabetespsykologi arbeider for å fremme og utvikle kompetanse på psykologien knyttet til diabetes, både blandt helsepersonell og brukere. Faggruppen er en arena for erfaringsutveksling, faglige diskusjoner og skal arbeide for å bygge opp kunnskapen om diabetes, psykisk helse og psykologiske utfordringer.

Faggruppe for diabetespsykologi ledes av psykologspesialist Ane Wilhelmsen-Langeland.

Ane Wilhelmsen-Langeland LEDER og PSYKOLOGISK MEDARBEIDER
diabetespsykologi@diabetes.no

Cecilie Vegsundvåg MEDLEM
diabetespsykologi@diabetes.no

Eirin Winje MEDLEM
diabetespsykologi@diabetes.no

Eline Alten MEDLEM
diabetespsykologi@diabetes.no

Ingrid Shank MEDLEM
diabetespsykologi@diabetes.no

Line Wisting MEDLEM
diabetespsykologi@diabetes.no

Nina Handelsby MEDLEM
diabetespsykologi@diabetes.no

Randi Abrahamsen MEDLEM
diabetespsykologi@diabetes.no

Renate Jørgensen Sundsfjord UNGDIABETES NASJONALT
renate.sundsfjord@diabetes.no

Brian Hagen Rist UNGDIABETES NASJONALT, VARA
brian.rist@diabetes.no

Heidi T. Henriksen KOORDINATOR DIABETESFORBUNDET
heidi.henriksen@diabetes.no

Omsorgsutvalget i Diabetesforbundet

Omsorgsutvalget skal representere stemmen og interessen til de som ikke kan behandle og/eller administrere sin egen diabetes. Barn under 18 år er ikke i målgruppen. Utvalget skal være et rådgivende organ i saker som angår målgruppen.

Omsorgsutvalget i Diabetesforbundet ledes av diabetessykepleier Tilla Landbakk.

Tilla Landbakk LEDER
tilla.landbakk@sykehuset-innlandet.no

Lars Tore Haugan SENTRALSTYRET OG FORUMSTYRETS REPRESENTANT
lars.tore.haugan@diabetes.no

Inger Myrtvedt SENTRALSTYRET 
inger.myrtvedt@diabetes.no

Hilde Weltsch ANSATT KOMMUNEHELSETJENESTEN
hildeweltsch@gmail.com

Gry Lillejordet DIABETESSYKEPLEIER DIABETESFORBUNDET
gry.lillejordet@diabetes.no

Heidi T. Henriksen KOORDINATOR DIABETESFORBUNDET
heid.henriksen@diabetes.no