Dette gjør vi

  • Deler uavhengig, medisinsk sikret informasjon og veiledning om diabetes.
  • Skaper aktiviteter og møteplasser som hjelper deg å mestre sykdommen.
  • Kjemper for bedre rettigheter for alle med diabetes, og fremmer kunnskap og forståelse for sykdommen i samfunnet.
  • Bidrar til mer forskning på diabetes – innen behandling, hjelpemidler, forebygging og psykisk helse.
  • Gir oppdatert informasjon til helsepersonell, slik at du kan få best mulig behandling.

Her kan du lese om vårt politiske arbeid

Vår visjon og verdier

Diabetesforbundet er en troverdig, hjelpsom og modig organisasjon, og verdiene danner en felles plattform for alle våre handlinger. 

«Sammen for et godt liv med diabetes
– og en framtid uten»

Diabetesforbundets visjon

Strategi 2022-2024

Nyttige lenker for tillitsvalgte