Diabetesfag_ nr3_2020.jpg

Om tidsskriftet

Diabetesfag skal være en viktig kilde til kunnskap om og inspirasjon til god diabetesbehandling, og speiler at vi som helsepersonell forholder oss til mange aspekter av diabetes; forebygging, forskning, klinisk behandling, medikamenter og utstyr.

Likeledes er leserne av Diabetesfag en tverrfaglig gruppe: diabetessykepleiere, allmennpraktikere, fotterapeuter, sykehusleger, ernæringsfysiologer, helsesekretærer, psykologer, farmasøyter, helsepersonell som har diabetes selv med flere.

Redaksjonsgruppen sammen med fagredaktør bidrar med å holde et bredt faglig fokus for Diabetesfag.

Vi ønsker at Diabetesfag skal være et blad du har lyst til å lese, og som er en god kilde for å bli oppdatert på diabetesbehandling og diabetesforskning. 

Har du innspill til hva vi kan og bør skrive om, så ta gjerne kontakt:

Tlf: 95899757 toril.haugen@diabetes.no 

 

Utgaver

Diabetesfag publiseres fire ganger i året:
Februar, juni, september, desember. 

Tidsskriftet er gratis for helsepersonell som er 
medlem i Diabetesforbundet

 

I redaksjonen

Hanne Løvdal Gulseth, fagredaktør

Avdelingsdirektør ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring Folkehelseinstituttet og seniorforsker ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo universitetssykehus.

Toril Haugen, redaktør

Journalist i Diabetesforbundet og redaktør i Diabetesfag og Diabetes.

Heiko Bratke

Overlege ved pediatrisk seksjon ved Haugesund Sykehus og ph.d.-stipendiat ved Universitetet i Bergen.

Erik Årsand

Professor i e-helse ved Nasjonalt senter for e-helseforskning og Universitetet i Nord-Norge. Doktorgrad i medisinsk informatikk. Har hatt diabetes i 22 år.

Trygve Kongshavn

Fastlege Fjell legesenter Drammen og avd. sjef for Praksiskonsulentordningen i Vestre Viken.

Ragnar M. Joakimsen

Overlege og professor II – Endokrinolog og nyrelege.

Siren Nymo

Klinisk ernæringsfysiolog og forsker ved Fedmepoliklinikken, Kirurgisk klinikk, Helse Nord-Trøndelag.

Eirin Winje

Privatpraktiserende psykolog i Drøbak og deltidsansatt på endokrinologisk avdeling i Moss.

Reidun Lisbet Skeide Kjome

Leder for senter for farmasi ved Universitetet i Bergen og førsteamanuensis i samfunnsfarmasi ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Kåre I. Birkeland

Professor i indremedisin ved Universitetet i Oslo og overlege i endokrinologi ved Oslo Universitetssykehus. Leder av Medisinsk fagråd i
Diabetesforbundet.

Anne Haugstvedt

Diabetessykepleier med stilling som førsteamanuensis og postdoktor ved Høgskulen på Vestlandet.