Politisk arbeid

Diabetesforbundet er din stemme i møte med politikere og beslutningstakere.

Vi jobber for at du skal få de tjenestene og de rettighetene du har krav på, og for at du ikke skal oppleve diskriminering eller urimelige begrensninger på grunn av diabetes.

Likevel er det fortsatt flere områder hvor vi må jobbe aktivt, både som samhandler og som vaktbikkje.

Diabetesforbundet har gjennom mangeårig politisk påvirkningsarbeid bidratt til at personer med diabetes og deres familier har fått et enklere liv med sykdommen.

 

Aktuelt nå: