Spør oss

Sentralbord

Medlemsservice eller generelle henvendelser.

Hverdager 9 - 15
Hverdager 9 - 15

Diabeteslinjen

Har du spørsmål om diabetes? Få svar fra erfarne veiledere og helsepersonell, helt gratis.

Hverdager 9 - 15
Hverdager 9 - 15
Svartid 1 - 5 dager

Politisk arbeid

Diabetesforbundet er din stemme i møte med politikere og beslutningstakere. Diabetesbehandlingen er under press og mange erfarer at tilgangen til helsetjenester, sensor og legemidler har blitt vanskeligere. Se hvordan vi jobber for din sak.

Hender som viser "tommmel opp"-tegnet mot en himmel i solnedgang

Dette kjemper vi for

♥ Et styrket behandlingstilbud til alle med diabetes
♥ Likeverdig tilgang til medisin og behandlingsutstyr
♥ Sensor til de som trenger det
♥ Bedre oppfølging av barn og unge med diabetes
♥ Styrket tilgang til lærings- og mestringstilbud
♥ Bedre folkehelse og at det blir lettere å ta sunne valg

Sjekk alle våre standpunkt og kampanjen Diabetesbehandling under press

Diabetesforbundet trenger din stemme og ditt medlemskap i kampen for et bedre liv med diabetes. Bli medlem i dag!

 


Kontakt politisk team