Spør oss

Sentralbord

Medlemsservice eller generelle henvendelser.

Hverdager 9 - 15
Hverdager 9 - 15

Diabeteslinjen

Har du spørsmål om diabetes? Få svar fra erfarne veiledere og helsepersonell, helt gratis.

Man-tor kl 10 - 14
Man-tor kl 10 - 14
Svartid 1 - 5 dager

Vi representerer din stemme

Ungdiabetes er din stemme i viktige politiske saker og ønsker at alle skal ha like rettigheter og muligheter for god egenbehandling. Vi jobber politiske og er engasjert i prosjekter som kommer unge med diabetes til gode. 

Overgang til voksenavdeling

Ungdiabetes er representert i prosjekter i regi av barnelegeforeningen og helsedirektoratet, som arbeider for å bedre overgangen mellom barne- og voksenavdeling på sykehusene. Målet er å lage retningslinjer og veiledere for helsepersonell, slik at de kan legge best mulig til rette ofr gode overganger. Ungdiabetes representerer brukerstemmen i prosjektene, og vår rolle er å sørge for at ungdommens stemme blir hørt. Vi ønsker at retningslinjene tar hensyn til pasientens opplevelse og hva vi som ungdom er opptatt av. 

Selvstendig ungdom

Ungdiabetes ønsker at barn og unge skal få muligheten til å bli selvstendige med sin diabetes, i sitt eget tempo. Dette krever kunnskap og trygghet for både ungdom og foreldre. Vi jobber for å lage innhold i sosiale medier, på arrangement og andre plattformer, som bidrar til dette. 

Diabetesforum

I Diabetesforbundet er det noe som heter "Diabetesforum". Dette er en arena hvor vi jobber med informasjon og kunnskap for helsepersonell som jobber med diabetes-relaterte felt. Ungdiabetes er representert i denne gruppa, og bidrar med viktige synspunkt fra et ungdomsperspektiv. 

Psykisk helse

Ungdiabets er opptatt av å sette psykisk helse på agendaen, og jobber for dette på flere områder. På nasjonale arrangement forsøker vi å legge inn et foredrag eller liknende om dette med jevne mellomrom. I sosiale medier forsøker vi å belyse alle sider ved diabetes, på godt og vondt. Og ikke minst er vi representert i Diabetesforbundets fagråd for psykisk helse, hvor vi representerer ungdommens stemme. Denne gruppa består av psykologer som jobber innenfor diabetesfeltet, og vi er en viktig representant for ungdom som brukergruppe. 

Internasjonalt

IDF er den internasjonale Diabetes-organisasjonen, og deres ungdomsgren heter Young Leaders in Diabetes (YLD). Ungdiabetes har vært engasjert i flere prosjekter internasjonalt og ha deltatt på kurs og samlinger. Vi i Norge er heldige som har så god diabetesbehandling som vi har. Derfor er det viktig at vi både lærer hvordan andre har det, og forteller hvordan vi selv har det. I tillegg er YLD en viktig arena for å påvirke den internasjonale diabetes-politikken. 

Diabetesforbundets politiske gruppe

Diabetesforbundet jobber tett med politikere og myndigheter for å ivareta alle med diabetes sine interesser. Politisk gruppe er et diskusjonsforum for brukerstemmene i organisasjonen. Ungdiabetes har en representant i denne gruppen og er ungdommens stemme i politiske saker. 

Les mer om Diabetesforbundets politiske engasjement her