Diabetesforbundet har motivasjonsgrupper - et likepersonstilbud for deg som ønsker å endre levevaner sammen med andre. Motivasjonsgrupper har fokus på fysisk aktivitet, kosthold og motivasjon. Sammen inspirerer og motiverer deltakerne hverandre til gode levevaner.

Vi har mange godt etablerte motivasjonsgrupper rundt omkring i landet. Sjekk ditt fylke for å finne motivasjonsgrupper i ditt nærmiljø.

Diabetesforbundet har avlyst alle fysiske møteplasser til og med juni 2021, dette gjelder også motivasjonsgruppene.