Diabetesforbundet har motivasjonsgrupper - et likepersonstilbud for deg som ønsker å endre levevaner sammen med andre.

Motivasjonsgrupper har fokus på fysisk aktivitet, kosthold og motivasjon. Sammen inspirerer og motiverer deltakerne hverandre til gode levevaner.

Vi har mange godt etablerte motivasjonsgrupper rundt omkring i landet. Sjekk kalenderen under eller i ditt fylke for å finne motivasjonsgrupperaktiviteter nær deg.