Årsaker til diabetes type 1

Diabetes type 1 er en autoimmun sykdom som vanligvis skyldes at kroppens forsvarssystem feilaktig oppfatter de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen som fremmede og ødelegger dem.

Vi vet ikke årsaken til dette, men trolig er det en kombinasjon av arv og ukjente miljøfaktorer. Det har vært spekulert i om miljøfaktorene kan være knyttet til drikkevann, kosthold eller virusinfeksjoner enten i fosterlivet eller i tidlig barndom.

Diabetes type 1 skyldes ikke levevaner og kan ikke forebygges, til forskjell fra diabetes type 2. Det er også mye mindre arvelig enn diabetes type 2.

Årsaker til diabetes type 2

Årsakene til at så mange utvikler diabetes type 2 er mange og komplekse:

Insulinresistens:
En viktig årsak til diabetes type 2 er at cellene i musklene, leveren, og fettvevet vårt ikke reagerer som de skal på hormonet insulin; man sier at de er insulinresistente. Det er disse tre organsystemene (muskler, lever, fettvev) som er de viktigste for sukkerbalansen i kroppen vår. Diabetes type 2 kan også skyldes at bukspyttkjertelen produserer for lite insulin. Men i motsetning til ved diabetes type 1 er det langt fra alle som trenger behandling med ekstra insulin.

Alle aldre:
Diabetes type 2 kan ramme unge og eldre, selv om det fremdeles er vanligere å få diagnosen etter fylte 40 år. Forskere har funnet frem til en rekke faktorer som kan forårsake eller øke sjansene for å utvikle diabetes type 2. Her skal vi ta for oss de viktigste:

1. Genetikk:
Diabetes type 2 har sterke genetiske aspekter, blant annet er risikoen for å utvikle sykdommen ca. 40 % hvis en av foreldrene har den og ca. 80 % hvis begge foreldrene har den. Det er viktig å understreke at det ikke bare er snakk om genetisk arv, men også om den livsstilen vi «arver» fra foreldrene våre. Enda sterkere ser vi betydningen av gener hos eneggede tvillinger. Du har opp til 90 % sjanse for å få diabetes type 2 hvis du har en enegget tvilling med sykdommen.

2. Overvekt og fedme:
Rundt 70 % av de som har diabetes type 2 har overvekt eller fedme. Med overvekt menes kroppsmasseindeks 25 og opp til 30. Det betegnes som fedme hvis du har en kroppsmasseindeks på 30 og høyere. Uansett alder øker sjansen for diabetes type 2 ved overvekt og fedme. Det er ennå ikke helt kartlagt hvorfor fedme er en så viktig faktor i utviklingen av diabetes type 2. Det tyder imidlertid på at fedme fører til økt insulinresistens i lever, muskel, og fettceller. I tillegg kan det se ut som at fedme gjør bukspyttkjertelen mindre følsom for høye blodsukkerverdier.

3. Kosthold:
Den såkalte vestlige dietten er forbundet med en klar økning av personer med diabetes type 2. Det som kjennetegner en slik diett er høyt inntak av kjøtt, melkeprodukter med høyt fettinnhold, alkohol og sukkerholdige desserter og snacks. Den økte risikoen er uavhengig av kroppsvekten. Slanke personer som spiser mye av den maten som beskrevet over, har større sjanse for å utvikle diabetes type 2 enn en slank person som spiser mer grønnsaker, frukt, og fisk.

4. Manglende fysisk aktivitet:
Fysisk aktivitet har en positiv effekt på hvordan kroppen reagerer på insulin, og minsker insulinresistensen. En treningsøkt kan gi bedre effekt av insulinet i opptil 16 timer etterpå. I tillegg har fysisk aktivitet en positiv effekt på blodtrykket og kolesterolnivået.

Les mer om årsaker og risiko for diabetes type 2 her.

Se også følgende artikler:

- Miljøgifter kan bidra til diabetes type 2 (juni 2021) diabetes.no
Kan få bevis for at diabetes type 1 skyldes virus (mai 2020) nrk.no
Virus mulig årsak til type1-diabetes (27.11.2014) forskning.no
Fant fire nye årsaker til diabetes type 2 (31.1.2014) forskning.no
- Genfeil gir type 1-diabetes (22.3.2013) forskning.no
- Omtale av en australsk studie (engelsk) angående årsaker til diabetes type 1 (13.8.2012)
- Diabetesgåten (14.11.2011) forskning.no