Våre årsmeldinger

Last ned Diabetesforbundets årsmelding 2023

Last ned revisjonsberetningen for 2023

 

Flere årsmeldinger

Landsmøteprotokoller

Sentralstyreprotokoller

Klikk her for å gå videre til sentralstyreprotokollene

Ønsker du tilsendt saksunderlag for sentralstyrets møter (uten B-saker) send en mail til organisasjon@diabetes.no