Spør oss

Sentralbord

Medlemsservice eller generelle henvendelser.

Hverdager 9 - 15
Hverdager 9 - 15

Diabeteslinjen

Har du spørsmål om diabetes? Få svar fra erfarne veiledere og helsepersonell, helt gratis.

Hverdager 9 - 15
Hverdager 9 - 15
Svartid 1 - 5 dager

Følelser og familiesamspill

At barnet opplever trygghet og mestring rundt diabetesen sin, gir bedre forutsetninger for god egenbehandling. Her finner du råd og ressurser som kan hjelpe deg og barnet ditt å takle følelser og utfordringer i hverdagen.

På denne siden: Her finner du brosjyrer, artikler, webinarer og podcaster utviklet av psykologer som gir deg praktiske råd og verktøy du kan bruke sammen med barnet.

Innhold under utvikling: Diabetesforbundet utvikler flere ressurser i løpet av 2023-2024, som del av prosjektet Foreldreveiledning sammen med Helsedirektoratet.

Foreldre ønsker mer fokus på følelser i diabetesbehandlingen, viser undersøkelse

En kartlegging gjennomført av Diabetesforbundet viser at mange foreldre etterlyser mer hjelp og støtte til å håndtere de følelsesmessige utfordringene som oppstår som følge av at barnet har fått diabetes.

Nyhetssak: «84 prosent av foreldrene opplever stress og engstelse over barnets diabetes»

Les hele spørreundersøkelsen og hva foreldre har svart

Diabetesforbundet jobber for at samtaler rundt følelser og familiesamspill bør bli en større del av barnets oppfølging på poliklinikk og i egenbehandlingen.


Her finner du råd og ressurser

illustrasjonsbilde

Brosjyren «Samspillet mellom barn og foreldre om diabetesbehandlingen»

Brosjyren er utviklet av psykologspesialist Jon Haug og tar for seg psykologiske utfordringer som er typiske for barn med diabetes og foreldrene, og temaer som reaksjoner på diagnosen, mestring og ansvar, utvikling og overgansperioder.

→ Les brosjyren digitalt (PDF)

Bestill i vår nettbutikk

illustrasjonsbilde

18. november 2023: Webinar og familietreff

Lørdag 18. november kl 12-15 arrangerer fylkeslagene i Diabetesforbundet familietreff med livestream-webinar med psykologspesialist Nina Handelsby.

Treffene er i regi av Barne- og familieutvalget (BFU).

Les mer om webinaret og hvordan du kan delta

illustrasjonsbilde

Mer nyttig innhold

Webinar om familiesamspill, med psykologspesialist Nina Handelsby, fra 2021.

Nettstedet «Foreldrehverdag», fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Podcasten «Foreldrerådet», episode om barn med diabetes

→ Diapodden, episode 2, om samspill med barnetepisode 3, om ungdomsårene

Vil du snakke med noen?

I Diabetesforbundet er vi mange som vet hvordan det er å ha et barn med diabetes. Her kan du få råd og støtte!

→ Kontakt vår veiledningstjeneste Diabeteslinjen

→ Sjekk ut lokale aktiviteter og treff for barn og foreldre

→ Snakk med andre familier gjennom likepersonstilbudet vårt