I 1948 ble personer med diabetes nektet førerkort og offentlige stillinger. Insulinet måtte du betale selv, og det fantes knapt noen som forsket på diabetes i Norge.

Det var på tide å samle kloke hoder til kamp for diabetessaken. 30. september 1948 så Diabetesforbundet dagens lys.

Les hele vår historie her:  Fra Landsforening for sukkersyke til Diabetesforbundet

Hver dag siden septemberdagen i 1948 har Diabetesforbundet kjempet for mer forskning, flere rettigheter og et bedre liv for personer med diabetes.

I 1948 var det langt flere hindre i veien for et godt liv med diabetes. Du kunne verken bli lærer, sykepleier eller offentlig ansatt. Å kjøre bil kunne du bare glemme, og det fantes ingen offentlige støtteordninger som omfattet diabetes.

Heldigvis stiller vi sterkere i dag. Men fortsatt er det nok av saker som krever Diabetesforbundets engasjement. Her er en oversikt over viktige saker gjennom årene, og hva vi kjemper videre for.  

Dette har vi vunnet fram

1953 - Forbundets legeråd blir etablert og krever mer forskning.
1954 - Første sommerleir for barn blir arrangert og har siden vært en nesten årlig tradisjon.
1956 - Staten vedtar at alle med diabetes får rett til refusjon for medisinutgifter etter vanlige regler.
1958 - Forbundet oppretter forskningsfondet
1977 - Utgifter til engangssprøyter og kanyler blir refundert.
1998 - En gratis veiledningstjeneste, det som nå er Diabeteslinjen, blir opprettet.
2004 - Den første nasjonale diabetesplanen vedtas.
2014 - Forbundet stanser Helsedirektoratets forslag om reduksjon av antall målestrips per dag.
2015 - Forbundet stanser et diskriminerende forslag til ny førerkortforskrift.
2017 - Diabetesforbundets forskningspris deles ut for første gang.
2018 - Diabetesforbundets medlemsforsikring lanserer livsforsikring
2019 - Nye sensorer og pumper blir tilgjengelig etter mange års kamp 
2020 - Koronapandemien rammer Norge og Diabetesforbundet utvider Diabeteslinjens åpningstider, oppretter psykologiske støttesamtaler og får på plass en rekke nye digitale tilbud.

 

Kampen fortsetter!

Til tross for mange seiere, er det fortsatt store utfordringer for barn og voksne med diabetes i dag. Diabetesforbundet kjemper for:

  • at alle får tilgang til de nyeste tekniske hjelpemidlene som gir et bedre og tryggere liv med diabetes
  • bedre rettigheter 
  • mer forskning 
  • at helsepersonell er oppdatert slik at personer med diabetes får best mulig behandling

Vi takker våre medlemmer og støttespillere - sammen er vi sterke!

 

Støtt vårt arbeid

Diabetesforbundet jobber for å gjøre livet lettere for barn og voksne med diabetes. Med ditt bidrag kan vi nå ut til enda flere. Takk for din støtte!

 

Bli medlem du også

Som medlem får du en rekke gode medlemsfordeler, i tillegg til råd og tips om å leve godt med diabetes. Vi jobber også for at du skal få de tjenestene og rettighetene du har krav på.