Spesielt angsten for føling (hypoglykemi) øker kontrollbehovet. Hypoglykemi på grunn av lavt blodsukker kan være en skremmende opplevelse for både barn og foreldre, med symptomer som kaldsvetting og hjertebank. I verste fall kan det lave blodsukkeret føre til at barnet får kramper og mister bevisstheten. Ingen ønsker å oppleve dette, og det er naturlig at forsvarsmekanismene slår inn.

Angsten for føling kan føre til at foreldrene prøver å forebygge lavt blodsukker ved å gi barnet for store måltider, for mye sukker eller for lite insulin, slik at blodsukkeret blir liggende for høyt. Spesielt rett før leggetid kan dette være aktuelt, fordi mange foreldre er ekstra bekymret for lavt blodsukker om natten, når barnet sover og ikke er i stand til å kjenne følingssymptomene like godt.

Men: Ny forskning viser at det er en sammenheng mellom foreldres frykt for at barnet skal få føling og dårligere blodsukkerregulering hos barnet. Enkeltstående tilfeller av høyt blodsukker er ikke farlig, men blir blodsukkeret liggende for høyt over mange år, øker risikoen for komplikasjoner i hjerte/kar, øyne og nyrer. En kortsiktig løsning nå kan med andre ord bli et større og mer alvorlig problem på sikt.

Å få til en god blodsukkerregulering kan uansett være en utfordring, og det kan være lurt å be om å få litt tid alene med helsepersonellet når barnet er til konsultasjon; ikke alt er like lett å snakke om med barnet til stede. Vær åpen og fortell helsepersonellet hvordan dere har det, hva som er vanskelig, hva dere mener fungerer, hvordan hele familien takler det! Å utveksle erfaringer med andre foreldre i samme situasjon, kan også være til stor hjelp.