Les råd om å ta vare på føttene dine her.

Øynene

Hvorfor ser du uklart noen ganger?

Veldig mange opplever uklart syn når blodsukkeret er høyt og svinger mye. Sukkeret trekker til seg ekstra væske inne i øyet, og det gjør deg midlertidig nærsynt. Dette går over når blodsukkeret normaliserer seg.

Det kan ta lang tid før synet normaliserer seg hvis du har hatt høyt blodsukker en lengre periode. Det er derfor lurt å vente med synstest og nye briller til blodsukkeret er så normalt som mulig.

Er det farlig å se uklart?

Episoder med uklart syn grunnet høyt blodsukker er ikke skadelig. Høyt blodsukker over lang tid kan skade synet permanent, men du skal gå lenge med høyt blodsukker før det skjer.

Husk også at du som har diabetes vil oppleve endringer i synet på samme måte som personer uten diabetes. Det er helt normalt med ufarlige synsplager og behov for å skifte briller og linser, spesielt når du blir eldre.

Kan du bli blind?

Før i tiden var det en god del mennesker med diabetes som mistet synet. I dag er det heldigvis ikke slik. Det er veldig få som mister synet. Men det er viktig at du følger rådene du får, og at du går regelmessig til oppfølging for å kunne starte tidlig behandling dersom det blir nødvendig.

Hvilke øyesykdommer finnes?

Den vanligste komplikasjonen på øynene er netthinneforandringer - også kalt diabetisk retinopati. Det innebærer at høyt blodsukker over tid skader de små blodårene i øyet. Det kan dannes nye kar i netthinnen som blør lett. Ukontrollert vekst av nye blodkar kan gi større blødninger og (innskrumping av vev.

Ubehandlet kan du bli blind av retinopati, men det finnes laserbehandling som forhindrer at netthinneforandringer blir verre.

Hvordan kan du ta best mulig vare på øynene dine?

  • Hold blodsukkeret ditt mest mulig innenfor anbefalte mål.
  • Røyker du, er det lurt å slutte med det. Røyking gir dårligere blodsirkulasjon, også i øyet.
  • Sjekk øynene årlig. Første gang må du ha rekvisisjon fra fastlegen eller spesialist. Helst bør øyeundersøkelsen bestå av både fotografering av øyebunnen (fundus-fotografering) og oftalmoskopi, der øyelegen ved hjelp av et instrument ser rett inn på øyebunnen. Uten tegn til øyeskader, og med en stabil og velregulert diabetes, kan kontroll hvert andre år være nok. (Se tabellen under).

Anbefalinger for øyelegekontroll:

  Første
undersøkelse

Neste kontroller

(uten retinopati/netthinneforandringer)

Type 1

 

Fem år etter
diagnose
Årlig/hvert andre år, eventuelt
sjeldnere ved stabilt
blodsukker og
stabilt blodtrykk

Type 2

 

Ved diagnose    Årlig/hvert andre år, eventuelt
sjeldnere ved stabilt
blodsukker og
stabilt blodtrykk

Gravide  

 

Helst før eller
så tidlig som
mulig i
svangerskapet
Én gang tidlig i
svangerskapet

 

Tennene og munnen

Gir diabetes økt risiko for problemer med tenner og tannkjøtt?

Det korte svaret er ja. Du som har diabetes, er spesielt utsatt for å få tannkjøttsykdommer og infeksjoner i munnen. Det skyldes blant annet at diabetes kan svekke immunforsvaret. Hvis du har hatt diabetes i mange år, kan du også ha dårligere sirkulasjonen i de små blodårene i munnen.

Hva kan du gjøre for å forebygge tann- og tannkjøttproblemer?

  • Ha best mulig kontroll på blodsukkeret. Høyt blodsukker øker risikoen for infeksjoner i tannkjøtt og munnhule. I tillegg kan slike betennelser gi økt eller mer svingende blodsukker. Slik kan du havne i en ond sirkel som er vanskelig å komme seg ut av.
  • Slutt å røyke. Røyking øker risikoen for tannkjøttsykdommer og gir dårligere tenner.
  • Gå til regelmessige kontroller hos tannlege. Dessverre gir ikke diabetes rett til gratis tannhelsetjeneste. Men hvis du får alvorlig tannkjøttbetennelse (periodontitt), kan det utløse trygdestønad. Tannlegen vurderer om du har krav på støtte fra Helfo. Klikk her for å se hvilke 15 tilstander som gir rett til støtte. 

Ta ellers godt vare på munnen din. Her er fire andre gode råd for god munnhelse:

1. Spis sunn mat til faste tider
2. Drikk vann som tørstedrikk
3. Puss tennene morgen og kveld med fluortannkrem
4. Ta ekstra fluor om det trengs (tabletter, skyllevæske)