Hva bør du tenke på når du ønsker å bli gravid?

Ha god kontroll på blodsukkeret

Ønsker du å bli gravid, er det viktig å sørge for at diabetesen din er best mulig regulert. Høyt blodsukker tidlig i svangerskapet øker risikoen for spontanabort og noen former for misdannelser hos fosteret.

Langtidsblodsukkeret (HbA1c) bør være under 53 mmol/mol før du blir gravid. Snakk gjerne med legen eller diabetessykepleieren din om at du planlegger å få barn. De kan gi råd om hva du bør ta hensyn til, og hva du kan gjøre for å stabilisere blodsukkeret.

Sjekk deg for komplikasjoner

Det er også viktig å ha kontroll på eventuelle komplikasjoner ved diabetesen din. Du bør få undersøkt øynene, nyrene (eggehvite i urinen) og blodtrykket. Har du fått påvist netthinnesykdom (retinopati), bør denne være best mulig behandlet før du blir gravid. Snakk med øyelegen din hvis du er usikker.

 

Hva skal blodsukkeret være før og under svangerskapet?

Slik er målene

Det er strenge behandlingsmål for blodsukker under en graviditet. Det er for å minske risikoen for blant annet svangerskapsforgiftning og stort barn ved fødsel.

 

Langtidsblodsukkeret (HbA1c) bør være under 53 mmol/mol de første tre månedene av svangerskapet. Fra tredje trimester bør det ideelt være mellom 38-42 mmol/mol.

 

Fastende blodsukker er anbefalt å ligge på mellom 3,4 og 5,5 mmol/l.  To timer etter et måltid bør det være lavere enn 7,1 mmol/L.  

 

Det kan være vanskelig å nå disse målene til enhver tid. Enkeltmålinger over dette er vanskelig å unngå, og vil ikke påvirke svangerskapet. Snakk med de som følger deg opp hvis du trenger råd. Det kan være nyttig å bruke en kontinuerlig vevsglukosemåler (CGM) for å få bedre oversikt og holde blodsukkeret mest mulig stabilt.  

Hvis svangerskapet ikke var planlagt og du har høy HbA1c

Dersom du oppdager at du er gravid og har en høyere HbA1c enn anbefalt, bør du ta kontakt med sykehuset ditt så raskt som mulig. De som følger opp behandlingen din på sykehuset, hjelper deg med å regulere ned blodsukkeret. 

Var langtidsblodsukkeret ditt på 64 mmol/mol eller høyere like før eller da du ble gravid? Da kan du bli henvist til en ekstra utvidet ultralyd i uke 15-16 av svangerskapet. 

Hvor ofte bør du få målt HbA1c?

Du bør går til kontroll på diabetespoliklinikken minimum hver fjerde uke, og oftere ved behov. HbA1c bør måles minst hver fjerde uke. Det er viktig at du følger blodsukkeret tett og kontakter poliklinikken dersom du har utfordringer med lavt, høyt eller veldig svingende blodsukker. Da kan du få hyppigere oppfølging når du har behov for det.

 

Hvorfor er det så viktig å ha god kontroll på blodsukkeret gjennom svangerskapet?

Insulin er barnets viktigste veksthormon i fosterlivet. Blodsukkeret ditt vil gå gjennom morkaka over til barnet. Er blodsukkeret høyt, vil barnet selv produsere mer insulin for å holde blodsukkeret mest mulig normalt. Dette vil føre til at barnet legger lettere på seg. 

Tidligere var det vanlig at barn av mødre med diabetes veide godt over fem kilo ved fødsel. Barn over 4500 gram har økt risiko for fødselsskader og må oftere forløses ved keisersnitt. Følger du anbefalingene, er det liten risiko for at barnet blir så stort.

Forskning har også vist at god blodsukkerkontroll gjennom hele svangerskapet reduserer risikoen for svangerskapsforgiftning, for tidlig fødsel og dødfødsel.

Når barnet blir født, vil det ikke klare å «skru ned» insulinproduksjonen sin med én gang. Da kan barnet få litt for lavt blodsukker, men dette blir godt fulgt opp på barselavdelingen.

Hvordan skal du bruke insulin under svangerskapet?

Insulinbehovet ditt under svangerskapet er helt forskjellig fra slik det er til vanlig, og helt ulikt andres. Derfor er det viktig med tett og god oppfølging.  

De første 8-16 ukene av svangerskapet har du som regel et lavere behov for insulin. I denne perioden er det helt vanlig at du får flere følinger enn du pleier å få. Utover i svangerskapet vil insulinbehovet stige.

  • Fra rundt uke 18-20 vil du kanskje merke at du har behov for langt mer insulin enn du har når du ikke er gravid.
  • Fra rundt uke 34-36 avtar ofte insulinbehovet litt igjen.
  • Etter fødselen vil behovet for insulin synke igjen. Det skjer med én gang barnet er født og morkaken er ute.

 

OBS! Bruker du vanligvis bolusberegning ut fra karbohydrater og sensitivitet for insulindosering? Vær oppmerksom på at faktorene som påvirker beregningen endres etter hvert som insulinbehovet øker utover i svangerskapet. Be om hjelp til å få vurdert disse faktorene når du er på kontroll.

 

Hva er behandlingen hvis du har diabetes type 2 eller MODY?

Medisiner og insulin

Dersom du har diabetes type 2 eller MODY og ikke bruker medisiner, må du mest sannsynlig starte med insulin tidlig i svangerskapet. Du kan trygt bruke metformin under graviditeten. 

Dersom du bruker andre medisiner for blodsukkeret ditt, eller mot høyt blodtrykk eller kolesterol, bør du snarest mulig kontakte legen din for å sjekke om du kan fortsette med disse.

 

Hvordan blir du fulgt opp i svangerskapet?

Oppfølging

Du blir henvist til en fødepoliklinikk ved et sykehus hvor det er tilknyttet endokrinologisk kompetanse/diabetespoliklinikk.

Har du diabetes type 1 vil du som oftest henvises til det sykehuset der du allerede får oppfølging for diabetes. 

Har du diabetes type 2 og vanligvis får oppfølging fra fastlegen, vil du i svangerskapet trenge oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Fastlegen skal henvise deg dit så raskt som mulig. 

 

Ultralyd

Du gjennomfører en tidlig ultralyd (etter uke 8) for å bekrefte graviditet og avgjøre cirka hvor langt du er kommet i svangerskapet. Deretter er det vanlig at du går til ultralydkontroll hver 4. uke fra svangerskapsuke 24. Da vurderes blant annet størrelsen på barnet. Dette kan skje oftere når det nærmer seg fødsel.

  

Igangsetting

På bakgrunn av disse kontrollene blir det bestemt en dato for å sette i gang fødselen hvis den ikke starter spontant. For de fleste er dette i 38. svangerskapsuke, mens noen igangsettes litt tidligere eller litt senere. Hvordan fødselen skal settes i gang, må du snakke med gynekologen som følger deg opp om. 

 

Kan du droppe de «vanlige» svangerskapskontrollene?

Ja, det kan du, men det kan være nyttig å gå til vanlige kontroller også. Du som har diabetes, vil gå til hyppige kontroller der det er stort fokus på blodsukkerreguleringen. Da kan det være fint å følge i hvert fall noen av de «vanlige» svangerskapskontrollene hos lege og jordmor. Der vil de legge mer vekt på alt det andre som er viktig under svangerskap, fødsel og med en ny verdensborger i hus. 

 

Hvordan bør du forberede deg til fødselen?

Før fødselen bør du og jordmor lage en plan for hvem som skal måle blodsukkeret og hvordan blodsukkerreguleringen skal gjennomføres. Du kan også levere et brev til fødeavdelingen hvor du skriver opp det som er nyttig å vite om diabetesen din.  

 

Hvordan behandler du blodsukkeret under fødselen?

Så lenge du er i fin form under fødselen og klarer å spise og drikke, kan du selv ha ansvar for blodsukkeret og dosere nødvendig insulin så lenge som mulig. Ønsker du hjelp, kan du kanskje avtale at den du har med deg på fødselen kan bistå deg.

Dersom du ikke klarer å spise eller drikke og får behov for hjelp til å kontrollere blodsukkeret, kan du få innlagt et glukosedrypp. De som jobber på fødeavdelingen, vil hjelpe deg med å regulere blodsukkeret ut fra en fastlagt oppskrift.  Det er også viktig at de tar hensyn til din erfaring med insulin, siden insulinbehovet er veldig individuelt. Dersom du bruker insulinpumpe, er det viktig at denne ikke blir koblet av, med mindre du får insulin på annen måte.

Når du kommer i aktiv fødsel (siste fase), bør blodsukkeret måles hver time. Men dette vurderes ut fra sist målte verdi, samt hyppigheten og intensiteten på riene. Det er anbefalt at blodsukkeret under aktiv fødsel er 4-7 mmol/l. Dette er for å redusere risikoen for lavt blodsukker hos barnet etter fødselen. Du får kanskje glukose-insulin-drypp for å oppnå dette målet. Fødeavdelingene har en oppskrift på hvordan de skal kontrollere blodsukkeret, og justerer denne ut ifra det du har avtalt med jordmor på forhånd.

 

Hva skjer med babyen etter fødselen?

Barnet kan etter fødselen få lavt blodsukker. For å unngå dette, vil fødeavdelingen følge sine rutiner med å gi morsmelkerstatning og måle blodsukkeret til barnet jevnlig. Spør avdelingen du skal føde på om hvordan de i praksis gjennomfører dette. Alle fødeavdelinger tilstreber at barnet skal få være sammen med deg mest mulig. 

 

Hvor mye insulin trenger du etter fødselen?

Etter fødselen er hovedregelen at du trenger cirka 60 prosent av insulinmengden du brukte før du ble gravid. Hos mange blir insulinbehovet enda lavere når ammingen kommer i gang, før det gradvis øker i månedene etter fødsel. Det er viktig at blodsukkeret ditt ikke er for lavt. Anbefalt mål er 6-10 mmol/l hos kvinner som ammer.

Snakk med diabetessykepleieren eller legen som følger deg gjennom svangerskapet om hvilke anbefalte doser du kan begynne med etter fødselen. Bruker du insulinpumpe, er det fint om det er laget klar og lagt inn en basalprofil som du kan bytte til like etter fødselen. Det er lurt at du har noen som minner deg på dette like etter du har født. Bruker du insulinpenn, er det viktig at du vet hvor mye langsomtvirkende insulin du skal redusere til når du har født. 
 

Vil du lese mer om graviditet og fødsel?

I denne artikkelen har vi forsøkt å oppsummere hva som er viktig for deg med diabetes å tenke på før og under en graviditet.

Generelle råd og anbefalinger for gravide finner du på https://helsenorge.no/gravid

Helsedirektoratet retningslinjer kan du lese her https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes/svangerskap-ved-kjent-diabetes