Hva er diabetespsykologi?

Psykologi kan defineres som læren om hvorfor vi tenker, føler og handler slik vi gjør. Når du har diabetes, vil tankene, følelsene, og hva du gjør knyttet til din egenbehandling, ha stor betydning for hvordan livet med diabetes blir.

Psykologi i Diabetesforbundet

Ane Wilhelmsen-Langeland

Diabetsforbundet tar psykologien ved diabetes på alvor.

Vi har en egen Faggruppe for diabetespsykologi som møtes jevnlig gjennom året for å diskutere aktuelle temaer innen diabetespsykologi.  

Gruppen ledes av psykologspesialist Ane Wilhelmsen-Langeland.

To ulike tilnærminger til diabetesen din

Du kan tenke
Sitat

Livet mitt er ødelagt, jeg vil aldri kunne gjøre det jeg ønsker på grunn av diabetes

... eller...
Sitat

Jeg må nå ta hensyn til min diabetes, men jeg skal ha et innholdsrikt og mest mulig normalt liv likevel.

Dette er utvilsomt to svært ulike tilnærminger til diabetes, som vil føre til veldig ulike måter å tenke om diabetes, snakke om diabetes og behandle diabetesen.

Noen blir triste, redde eller sinte på diabetesen, og på hva behandlingen innebærer. Det er ikke så rart. Det er naturlig å reagere følelsesmessig på å få og måtte leve med en så krevende sykdom.

Men dersom slike vonde følelser vedvarer uten at du får sortert dem, uten at du får dekket behovet i følelsen eller uten at du får hjelp til å endre på disse følelsene, kan de bli svært problematiske i hverdagen. Da kan også følelsene gå ut over egenbehandlingen. Da bør du søke hjelp fra helsepersonell.

Diabetespsykologisk tilnærming

Diabetespsykologisk tilnærming kan for eksempel hjelpe deg med å knytte mindre følelser til selve behandlingen og alle valgene som du med diabetes må ta hver dag.

Da kan du forbeholde vonde følelser til «friske situasjoner» som oppstår, heller enn å stadig ha gamle følelser som stjeler energi og livsgnist.

Hva vi gjør, baserer seg på hva vi tenker og hva vi føler. Derfor er diabetespsykolog så viktig, for hva du gjør er jo helt sentralt i din diabetesbehandling! Det kan være seg blodsukkermåling (måle eller ikke måle), valg av matvarer (skal jeg spise den eller den), å ta medisiner eller ikke, vurdering av doser, om du beveger deg eller ikke, og så videre.

Diabetespsykologi er ut fra denne beskrivelsen derfor veldig konkret og håndgripelig og kan tas inn i all diabetesomsorg.

Etabler god helseadferd

Etabler en helseadferd som gjør at du kan ha færrest mulig plager knyttet til din diabetes. Etterspør verktøy som handlingsregler og mentale strategier hos din behandler, slik at du føler deg kompetent til å utøve god helseadferd og etablere vaner som er bra for deg selv.

Les mer: Den psykologiske siden: Selvregulering ved diabetes

Tema som kan være aktuelle å reflektere over

  • Hvilke tanker har du knyttet til din diabetes og hva gjør det med deg å ha disse tankene?
  • Hvilke følelser har du knyttet til din diabetes og hva gjør det med deg å ha slike følelser?
  • På hvilken måte påvirker dine tanker og følelser hva du velger å gjøre knyttet til din diabetes?

Det er ikke målet å finne en «løsning» på dette eller endre det, men nettopp å reflektere over hvilken rolle dette spiller i ditt liv og i din egenbehandling.  Da har du allerede begynt med diabetespsykologi.