Det er ingen hemmelighet at motivasjon kommer og går, uten at vi alltid forstår hvorfor. Hvis du vet litt om motivasjon, kan det være lettere å skjønne hvorfor den svinger og hva du kan gjøre med det. 

Hva er egentlig motivasjon?

Motivasjon er tanker og følelser som påvirker handlingene våre. Vi skiller mellom to typer motivasjon:

Indre motivasjon kommer innenfra og fører til handlinger du har lyst til å gjennomføre. Din egen lyst driver deg til å handle. 
Eksempel: Du opplever at trening gjør deg gladere, derfor blir du motivert til å trene.

Ytre motivasjon handler om opplevelsen av belønning eller straff.
Eksempel: Kritikk eller ros fra partneren din driver deg til å handle.

Obs! Undersøkelser viser at vi presterer best når det er indre motivasjon som driver oss. Da har vi det bedre med oss selv. Vi føler at vi selv bestemmer, vi gjør noe vi liker å gjøre, og vi mestrer det!

 

SE VIDEO: Få flere tips til motivasjon her:

 


Hvordan er ditt energiregnskap?

Diabetesforbundet_Ikoner_RGB_Lilla_Idé.png

For å få det overskuddet som skaper motivasjon, er det viktig at du har det bra med deg selv. Dette innebærer å vite hva som tar og gir energi. Det kan hjelpe å lage et «energiregnskap». Hva er energityver og hva gir deg energi i hverdagen?

Still deg selv følgende spørsmål jevnlig: 
 • Hva tapper deg for energi? 
 • Hva gir deg energi? 
 • Hva gjør du mest og minst av?
 • Hva blir balansen?


Reflekter over hva som er viktig for deg

Diabetesforbundet_Ikoner_RGB_Lilla_Omsorg.png

Refleksjon rundt hva du tenker, føler og gjør kan være god hjelp til selvhjelp.

Ta deg noen minutter der du reflekterer over følgende spørsmål:
 • Hvilke tanker har du om sykdommen din?
 • Hvordan virker dette inn på behandlingen din?
 • Hva gjør det med deg at du har disse tankene?
 • Kunne noe vært annerledes, bedre?

Gjør gjerne denne refleksjonsoppgaven sammen en psykolog, lege, diabetessykepleier, sosionom - eller en venn du stoler på og som er god å snakke med.

 

SE VIDEO: Lær mer om hva mestring er:

Den psykologiske siden: Les flere refleksjonsoppgaver og få råd om selvhjelp 

 


Tilpasning og tilvenning

Diabetesforbundet_Ikoner_RGB_Lilla_Mestring.png

Det er lettere å gjøre nødvendige endringer i livet ditt når endringene tilpasses de vanene og rutinene du allerede har etablert.

 • I stedet for å henge deg opp i alt som burde forandres, ta tak i det som er lettest å gå i gang med. Ta små skritt. 
 • Etter hvert mestrer du kanskje flere og lengre skritt. Og du oppdager at små tilpasninger på ett felt kan ha smittende effekt også på andre områder.
 • Det hjelper å ha noe å strekke seg etter, men mange av oss har en lei tendens til å gape over for mye. Vi blir utålmodige og overivrige. Å prøve å få til alt på én gang, er ofte oppskriften på nederlag framfor suksess. Sett deg gjerne mål, men sørg for at målene er konkrete, realistiske og gjennomførbare.

Den psykologiske siden: Les psykolog Jon Haugs refleksjoner om tilpasning og tilvenning


Finn din drivkraft

God egenbehandling krever aktive valg og en god porsjon viljestyrke. Vet du hva som er din drivkraft for å finne en slik motivasjon?  

Gevinst som drivkraft: Mange motiveres ganske enkelt av følelsen av velvære i kroppen, og følelsen av psykologisk mestring som oppstår når man klarer å nå et mål.

Nygjerrighet som drivkraft: Se for deg en flue som strever med å komme seg ut, men ikke forstår at den ikke kan fly gjennom vinduet. Slike hindringer har ikke vi mennesker, fordi vi har kunnskap som sikrer at vi tar det riktige valget i en slik situasjonen. Vi har også evnen til å bruke nysgjerrigheten vår til å skaffe oss ny kunnskap og erfaring. Kan du finne din drivkraft gjennom nysgjerrighet, ved rett og slett å være nygjerrig på diabetesen din og søke kunnskap som gjør at du mestrer diabetesen best mulig? 

Den psykologiske siden: Les psykolog Jon Haugs refleksjoner om nysgjerrighet som drivkraft