Kortisol og aldosteron er livsviktige hormoner for å opprettholde kroppens vann- og saltbalanse. Ved Addisons sykdom er binyrebarkens evne til å produsere disse hormonene opphørt eller sterkt redusert.  Årsaken er som oftest en autoimmun sykdom som danner antistoffer mot binyrebarken.

Symptomene på sykdommen er ofte uspesifikke som slapphet, kvalme, oppkast, diaré, nedsatt matlyst og vektnedgang. Typisk er at man blir unormalt brun i huden. Vanligst hos kvinner. Behandles med kortison og Florinef.

For mer info, se Hypofyse- og binyreforeningen (HYBI) og NHI.no