Symptomene styres både av adrenalinutskillelsen og det autonome nervesystemet. De fleste vil merke ubehag og/eller få en adrenerg respons (insulinføling) når blodsukkeret kommer ned i området 2.5-3.3 mmol/l. Det er individuelle variasjoner i hvor følingsterskelen ligger.

Symptomene kan være:

  • Skjelving 
  • Angst 
  • Hjertebank
  • Bankende puls i bryst og mage
  • Nummenhet i fingre, lepper og tunge
  • Irritasjon
  • Sult, kvalme
  • Blekhet
  • Kaldsvetting