Kontaktinformasjon fås på tlf: 23 05 18 00 eller e-post: post@diabetes.no

Du kan også ta kontakt med FFOs Rettighetssenter ved juridiske spørsmål.

Se ev. også den nettbasert tjeneste til Advokatforeningen som heter Avokaten hjelper deg. Her finner du både nøytral informasjon og kontaktinformasjon til advokater.