Testen påviser autoantistoffer mot øycellene i pankreas. En slik test er best å ta med en gang diagnosen foreligger fordi forekomst av anti-GAD kan avta.  Ca. 10 % med diagnosen diabetes type 2 er anti-GAD positive og viser seg i stedet å ha LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults). Anti-GAD er særlig aktuelt å undersøke hos personer med antatt diabetes type 2 som er forholdsvis unge og slanke.

Det er i Bergen og Oslo disse prøvene analyseres. De har ulike analysemetoder og derfor referanseområder: Høye verdier > 5 U/mL som er analysert i Bergen eller > 0,09 ai som er analysert i Oslo gir holdepunkter for diabetes type 1 eller LADA. Fravær av anti-GAD utelukker ikke diabetes type 1, da kan det tas andre antistoffprøver.