Gis som middels- eller langtidsvirkende insulin med penn eller med kontinuerlig små mengder hurtigvirkende insulin med insulinpumpe. Dette for å holde blodsukkernivået stabilt mellom måltidene og når du sover.