Hvem? 

Behandlingsmål/anbefalinger

Levevaner

Alle

Sunt kosthold, vektreduksjon og røykeslutt ved behov.
Regelmessig fysisk aktivitet:
- Barn og unge type 1: 60 min. hver dag
- Voksne med type 1 og personer med type 2: 150 min. per uke

 

Type 2 med
overvekt/fedme 

5-10 % varig vektreduksjon  a

Blodsukker

De fleste med
type 1 og 2

HbA1c omkring 53 mmol/mol (7 %)

 

Type 2 med
alvorlig komorbiditet

HbA1c 53-64 mmol/mol (7-8 %)

 

Personer på 
sykehjem/betydelig 
nedsatte leveutsikter

Blodsukker <14 mmol/l

Blodsukker
fastende

 

4 – 6 mmol/l c

Blodsukker
ikke-fastende

 

4 – 7 mmol/l før måltid og
<10 mmol/l (1,5 - 2 timer etter måltid)

Blodtrykk 

De fleste (intervensjons-
grense140/90 mm/Hg)

< 135/85 mmHg d
over 140/90 mm Hg behandles med blodtrykkssenkende legemidler.

 

Eldre >80/
ortostatisk hypotensjon

< 150/85 mmHg

Lipider

Primærprevensjon 
(40-80 år)

LDL-kolesterol ≤ 2,5  mmol/l e  
(atorvastatin 20 mg som førstevalg eller ev. simvastatin 40 mg som startdose)

 

Sekundærprevensjon

LDL-kolesterol ≤ 1,8  mmol/l 
(atorvastatin 80 mg)

a Vurderes i forhold til grad av overvekt. Større vekttap kan være ønskelig ved betydelig fedme, å unngå vektøkning kan også være viktig.

b Hos noen, særlig yngre og nydiagnostiserte, som forholdsvis lett når behandlingsmålet ved å endre livsstil og ev. bruke 1-2 legemidler, kan det være aktuelt med lavere behandlingsmål (for eksempler HbA1c omkring 48 mmol/mol (6.5 %)).

c Ved diabetes type 1 må man ofte godta høyere fastende verdier for å unngå nattlige hypoglykemier.

d 24-timers blodtrykksmåling anbefales ved tvil om behandlingsindikasjon eller måloppnåelse. Ev. lavere blodtrykksmål etter individuell vurdering, særlig hos pasienter med diabetes type 1 og tegn til nyreskade mikroalbumiuri/albuminuri.

e Intervensjonsgrense > 2,5 mmol/L. Ved kjent hjerte-/karsykdom anbefales laveste behandlingsmål 1,8 mmol/l. Ved høye utgangsverdier hvor man ikke når behandlingsmålet bør man tilstrebe en reduksjon på 30-40 %.

Kilde: behandlingsmål type 1 og behandlingsmål type 2

Hos eldre må behandlingsmålene vurderes i relasjon til forventet levealder og livskvalitet. Hos barn og ungdom må man akseptere noe høyere verdier for HbA1c og behandlingsmålet vil ofte være 58 mmol/mol (7.5 %).

Diabetes behandlingen i dag kan beskrives med en formel: 4M som står for mat, mosjon, medisin og motivasjon. Målet er:

• Symptomfrihet.
• God livskvalitet og normal livslengde.
• Forebyggelse av mikrovaskulære komplikasjoner.
• Forebyggelse av aterosklerotisk sykdom.

Klikk her for å se Helsedirektoratets opplæringsfilm for helsepersonell om blodsukkersenkende legemidler. (august 2017)

Klikk her for å se Helsedirektoratets opplæringsfilm for helsepersonell om levevarer. (august 2017)