I retningslinjene kan du blant annet få konkrete råd om diagnostikk, diagnostiske grenser, medikamentell og ikke-medikamentell behandling, behandlingsmål og behadlingsstrategi ved allerede etablert diabetes.

Klikk her for Nasjonal faglig retningslinje for diabetes