Det kan tas blodfortynnende midler for å minske risikoen for blodpropper. Blodfortynnende behandling gis til personer med diabetes som i tillegg har andre risikofaktorer, som for eksempel tidligere blodpropp.

Blodfortynnende tabletter motvirker at blodplatene (trombocyttene) klumper seg, noe som igjen motvirker blodpropp. En daglig tablett, f.eks. 75 mg Albyl-E, er nok til å gi god effekt. Dette er en ganske rimelig medisin, og er derfor ikke på blå resept. Ved bruk av Marevan må dosen bestemmes ut fra effekten målt i blodprøve, den såkalte INR-verdien.

Bivrkninger som sure oppstøt og halsbrann kan oppstå ved bruk av Albyl-E. I tillegg øker sjansen for å utvikle (blødende) magesår, og noen må derfor stoppe med medikamentet på grunn av dette. Andre medikamenter kan da forsøkes, som for eksempel Persantin.

Les mer i Nasjonal retningslinje for diabetes.