Et første råd er å lese bruksanvisningen. Her er stikketeknikk som oftest beskrevet, sammen med hvordan blodprøven skal påføres teststrimmelen. Det er viktig å innarbeide god teknikk med dette, både for å unngå unødige smerter, men også for å få riktige svar.

Teststrimlene har begrenset holdbarhet, så det kan være lurt å sjekke påstemplet utløpsdato. Teststrimlene skal for øvrig oppbevares i romtemperatur. Sett lokket godt på boksen etter bruk slik at teststrimlene ikke skades av fuktighet. Det viser seg dessuten at omkringliggende temperatur kan påvirke resultatene, selv innenfor oppgitt temperaturområde. Det er derfor viktig å la teststrimmel og apparat tempereres i 15 – 20 minutter før måling, f. eks. når man tar teststrimmel og apparat med utenfra og inn like før måling. Alle apparatene er riktignok ikke like følsomme for dette, og sjekk hva som står i bruksanvisningen for apparatet du benytter.

Et siste råd er å bruke samme type apparat hvis man ønsker å ha ett hjemme, ett på jobb, ett på hytta etc. Dette er fordi målinger med ulike apparat, selv om apparatene er fra samme fabrikant, kan variere mer enn målinger med samme type apparat.

Kontrolloppløsning for test av blodsukkerapparat
Du må være oppmerksom på at unøyaktige blodsukkermålinger kan inntre på grunn av feil ved utstyr eller prøvetakingsteknikk.

Ved henvendelse på apotek skal du kunne få hjelp til å kontrollere apparatet eller bestille kontrolloppløsning fra leverandør av apparat slik at du kan sjekke at apparatet måler korrekt. 

Dersom du får en uventet høy eller lav måling, bør du vurdere om det foreligger symptomer som harmonerer med målingen før du tar ekstra insulin eller sukker.

• Påse at kontrolløsningen stemmer med blodsukkerstrimmel og blodsukkerapparat og følg bruksanvisning nøye.
• Av og til kan det være lurt å ta med apparatet til legen for å kontrollere det mot målingene på legekontoret.

Hvilket blodsukkerapparat?
Aktuelle blodsukkerapparat for hjemmebruk finner du på produsentenes nettsider. Kontakt dem for å få tilsendt et apparat eller kjøp/få det på apotek:

Frittstående CGM (kontinuerlig glukosemålere)
CGM kan både personer med insulinpumpe og insulinpenner ha nytte av. CGM kan ev. utprøves i noen uker, i regi av sykehuspoliklinikk, før det søkes om utlån av utstyr. Det er helseforetaket som dekker kostnadene til dette. Ta dette opp med diabetessykepleier/-lege. Disse er per nå aktuelle i Norge:

Delkontrakt 3 – Frittstående CGM(Leverandør/produkt i rangert rekkefølge):
1. Freestyle Libre 3 (Abbott Norge AS)
2. Freestyle Libre 2 (Abbott Norge AS)
3. Simplera (Medtronic Norge AS)
4. Dexcom G7 (NordicInfu Care AB)

Se også Diabetesforbundets video Slik måler du blodsukkeret manuelt.